Hlavní obsah

zesílit

Vyskytuje se v

strong: make sth strongerzesílit, posílit co

strong: grow strongersílit, zesílit se i vliv ap.

volume: turn down/up the volumeztlumit/zesílit hlasitost

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.