Hlavní obsah

zesílit

Vyskytuje se v

strong: zesílit, posílit comake sth stronger

volume: ztlumit/zesílit hlasitostturn down/up the volume

become: Vítr zesílil.The wind became stronger.

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.