Hlavní obsah

increase

Podstatné jméno

  • in sth zvětšení, zvýšení, zvyšování čehoincrease of ten per centdesetiprocentní nárůstekon. steady increase in sthstabilní růst čehoincrease in capitalnavýšení kapitálupopulation increasenárůst populace

Vyskytuje se v

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek