Hlavní obsah

grow [grəʊ]

Slovesopt grew, pp grown

  1. růst, vyrůst(at), narůst(at) organismus, objem ap.grow together/into onesrůst, spojit se, splynoutgrow outwardrozrůst se směrem ven
  2. sth pěstovat co zeleninu ap.přen. přimět růst co
  3. sth nechat si (na)růst co vousy, vlasy ap.I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.
  4. s příd. jménem vyjadřuje pozvolnou změnu stavu, s infinitivem pak pozvolný dějgrow wiser with agemoudřet s věkemgrow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnoutgrow older(ze)stárnoutgrow rich(z)bohatnoutgrow stiff(z)tuhnoutgrow smallerzmenšovat segrow warmeroteplovat se počasí ap.grow fat(z)tloustnout
  5. into sth přerůst, vyrůst v co, do čeho, (z)měnit se na co vyššího stadia

Vyskytuje se v

fat: grow fat on sth(z)bohatnout, nahrabat si, (na)mastit si kapsu na čem

bald: grow/go bald(z)plešatět

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

exponentially: grow exponentiallyexponenciálně narůstat

fat: grow/get fat(z)tloustnout, přibrat, přibírat na tuku

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

mature: grow maturedospět, vyzrát

mulberry: grow mulberriespěstovat moruše

numb: grow numbznecitlivět, (z)křehnout, prokřehnout prsty, zdřevěnět nohy, strnout, ztuhnout

small: grow smallerzmenšovat se

strong: grow strongersílit, zesílit se i vliv ap.

thick: get/grow thicker(z)houstnout

weak: grow weakerslábnout, ochabovat

wine: vin. wine growingvinařství

wise: grow wiserzmoudřet, dostat rozum

light: It's growing light.Rozednívá se.

omrzet (se): koho omrzelo cosb (got) tired of sth/sb, grew tired, grew weary of sth

vinařský: vinařská oblastwine-growing region

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

počet: rostoucí počet čehoa growing number of sth

růst: nechat si růst vousygrow a beard

růst: Ceny rostou.Prices are growing.

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

stárnout: Jak stárneme ...As we grow older ...

vous: nechat si (na)růst vousygrow a beard

vyrůst: Až vyrostu ...When I grow up ...

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

vyrůst: Vyrostli spolu.They grew up together.

vyrůst: Z toho vyroste.He'll grow out of it.

zelenina: pěstovat zeleninugrow vegetables

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb

voda: růst jako z vodybe growing like a weed