Hlavní obsah

grow [grəʊ]

Slovesopt grew, pp grown

  1. růst, vyrůst(at), narůst(at) organismus, objem ap.grow together/into onesrůst, spojit se, splynout
  2. sth pěstovat co zeleninu ap.
  3. sth nechat si (na)růst co vousy, vlasy ap.I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.
  4. s příd. jménem vyjadřuje pozvolnou změnu stavu, s infinitivem pak pozvolný dějgrow wiser with agemoudřet s věkemgrow darkstmívat se, temnět, (z)tmavnoutgrow older(ze)stárnoutgrow rich(z)bohatnoutgrow stiff(z)tuhnoutgrow smallerzmenšovat segrow warmeroteplovat se počasí ap.grow fat(z)tloustnout
  5. into sth přerůst, vyrůst v co, do čeho, (z)měnit se na co vyššího stadia

Vyskytuje se v

bald: grow/go bald(z)plešatět

beard: grow a beardnechat si (na)růst vousy

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

exponentially: grow exponentiallyexponenciálně narůstat

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

mature: grow maturedospět, vyzrát

numb: grow numbznecitlivět, (z)křehnout, prokřehnout prsty, zdřevěnět nohy, strnout, ztuhnout

small: grow smallerzmenšovat se

strong: grow strongersílit, zesílit se i vliv ap.

thick: get/grow thicker(z)houstnout

weak: grow weakerslábnout, ochabovat

wine: vin. wine growingvinařství

wise: grow wiserzmoudřet, dostat rozum

omrzet (se): sb tired of sth/sb, got tired, grew weary of sthkoho omrzelo co

vinařský: wine-growing regionvinařská oblast

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

počet: a growing number of sthrostoucí počet čeho

růst: grow a beardnechat si růst vousy

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

stárnout: As we grow older ...Jak stárneme ...

vous: grow a beardnechat si (na)růst vousy

vyrůst: When I grow up ...Až vyrostu ...

zelenina: grow vegetablespěstovat zeleninu

přirůst: sb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sbkdo/co komu přirostl(o) k srdci

voda: be growing like a weedrůst jako z vody

fat: grow fat on sthzbohatnout, nahrabat si na čem