Hlavní obsah

small [smɔːl]

Přídavné jméno

  1. malý, nevelký postava, částka ap.grow smallerzmenšovat seon a small scalev malémin a small wayv malé míře, trošku, v malémby small degreespostupně, po troškáchhovor. small fortunebalík (peněz)slang. small potatobezvýznamný člověk, bezvýznamná věc, nicotnosteuf. the smallest roomzáchod, slang. ajnclík
  2. drobný, nicotný problém ap.small beginningsskromné začátky
  3. tichý, slabý hlas

Podstatné jméno

  • small of the back kříž dolní část zad

Vyskytuje se v

small: small of the backkříž dolní část zad

businessman: small businessmandrobný podnikatel

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

entrepreneur: small entrepreneurdrobný podnikatel

farmer: small farmerdrobný zemědělec, malozemědělec

grow: grow smallerzmenšovat se

house: (small) family houserodinný domek

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

mile: miles too small(až) příliš malý

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

rifle: small-bore riflemalorážka

shot: small shotbrok(y)

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů, malé velikosti

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu, velmi časně ráno

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

small talk: make small talknezávazně konverzovat

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

get: as small as you can get itco nejmenší

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

brok: (small) shotbroky

konverzace: small talknezávazná konverzace společenská

písmeno: small letter, lower-case lettermalé písmeno

podnikání: small businessekon. drobné podnikání

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

střadatel: small saversdrobní střadatelé

střevo: small/large intestineanat. tenké/tlusté střevo

tenký: small intestineanat. tenké střevo

vydání: small expenses/expenditures, petty expensesdrobná vydání

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

pytlík: (small) paper bagpapírový pytlík

výdaj: small/petty expenses, small expendituresdrobné výdaje

vzrůst: be of small stature/short in staturebýt malého vzrůstu

puntík: (down) to the smallest detaildo (posledního) puntíku

svět: It's a small world.Svět je malý.

fortune: (small) fortune(celé) jmění, spousta peněz, majlant