Hlavní obsah

small [smɔːl]

Přídavné jméno

  1. malý, nevelký postava, částka ap.grow smallerzmenšovat seon a small scalev malémin a small wayv malé míře, trošku, v malémby small degreespostupně, po troškáchhovor. small fortunebalík (peněz)slang. small potatobezvýznamný člověk, bezvýznamná věc, nicotnosteuf. the smallest roomzáchod
  2. drobný, nicotný problém ap.small beginningsskromné začátky
  3. tichý, slabý hlas

Podstatné jméno

  • small of the back kříž dolní část zad

Vyskytuje se v

fortune: (small) fortune(celé) jmění, spousta peněz, majlant

businessman: small businessmandrobný podnikatel

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

entrepreneur: small entrepreneurdrobný podnikatel

farmer: small farmerdrobný zemědělec, malozemědělec

grow: grow smallerzmenšovat se

gut: anat. large/small guttlusté/tenké střevo

house: (small) family houserodinný domek

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

mile: miles too small(až) příliš malý

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

rifle: small-bore riflemalorážka

shot: small shotbrok(y)

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

small-scale: small-scale farmersdrobní zemědělci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

small-time: small-time crookpodrazníček, podvodníček

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

get: as small as you can get itco nejmenší

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

brok: broky(small) shot

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

písmeno: malé písmenosmall letter, lower-case letter

podnikání: ekon. drobné podnikánísmall business

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

střadatel: drobní střadatelésmall savers

střevo: anat. tenké/tlusté střevosmall/large intestine

tenký: anat. tenké střevosmall intestine

vydání: drobná vydánísmall expenses/expenditures, petty expenses

zbraň: palná zbraňgun, hl. ruční firearm, small-arm

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

nutit: Menší obchody byly nuceny zavřít.The smaller shops were forced to close down.

pytlík: papírový pytlík(small) paper bag

výdaj: drobné výdajesmall/petty expenses, small expenditures

vzrůst: být malého vzrůstube of small stature/short in stature

puntík: do (posledního) puntíku(down) to the smallest detail

svět: Svět je malý.It's a small world.