Hlavní obsah

weak [wiːk]

Vyskytuje se v

head: weak in the headslabomyslný, přihlouplý

part: weak partslabé místo

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

spot: weak spotslabé místo, slabina, slabůstka

místo: slabé místoweak point

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

slabý: přen. slabší pohlavíthe weaker/fair sex

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

káva: slabá kávaweak coffee

slabý: slabá kávaweak coffee

moucha: slabý jako mouchaas weak as a child/baby/kitten

slabý: slabý jako moucha(as) weak as a kitten/child

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekchink in the armour, weak point