Hlavní obsah

head [hed]

Podstatné jméno

 1. hlava lidská či zvířecíshake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasněnod one's headpřikývnout přisvědčithold one's head upchodit se vztyčenou hlavou hrdě ap.
 2. přen.mysl, myšlenky, myšleníweak in the headslabomyslný, přihlouplý
 3. čelo útvaru ap., přední část fronty, průvodu
 4. of sth vršek, vrchol, hořejšek horní část ap., záhlaví čeho stránky
 5. hlavice, hlavička část předmětu na jeho širším, hl. funkčním koncicolumn headhlavice sloupumatchstick headzápalková hlavičkarazor headhlavice holicího strojku
 6. the head BrEředitel školy
 7. the head of sth vedoucí, šéf, ředitel čeho
 8. hlava, kapitola v zákoníku ap.
 9. čepice pěny na pivu
 10. kus dobytka - o počtunetvoří množ. číslo
 11. bad head BrE, hovor.bolest hlavy, bolehlav

Přídavné jméno

 • hlavní, vrchní, vedoucí o funkci, pozici ap.AmE head nursevrchní sestrahead officehlavní sídlo, ústředí, ředitelství organizace

Fráze

 1. a head, per head na hlavu připadající množství
 2. BrE, hovor.do sb's head in štvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu
 3. get a fact into one's head vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.
 4. have got sth into one's head konečně pochopit kdo co
 5. give sb his head nechat koho jednat podle vlastního rozumu
 6. be head over heels (in love) být po uši zamilovaný/zamilovaná
 7. keep one's head neztratit hlavu zachovat klid
 8. laugh one's head off smát se na celé kolo hodně intenzivně
 9. be off one's head být úplně mimo pominutím smyslů
 10. go over sb's head být nad čí chápání
 11. to do sth over sb's head dělat co bez čího vědomí

Slovní spojení

airhead arrowhead beachhead bedhead blackhead bridgehead bulkhead dead-head dickhead egghead figurehead forehead head count head girl head of state head start head teacher head-butt head-first head-on head-to-head headache headband headboard headdress headgear headhunt headhunter headlamp headland headlight headline headliner headman headmaster headmistress headphones headquarters headrest headroom headscarf headset headstone headstrong headway headwind headword hothead letterhead masthead nethead pinhead pithead redhead spearhead talking head warhead

Vyskytuje se v

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

bob: bob one's head(po)kývnout, (po)kývat hlavou - na pozdrav ap.

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

head: the headředitel školy

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

ring: ring in one's ears/headbýt ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.

round: be going round and round in one's headhonit se hlavou komu myšlenky ap.

wag: wag one's head(za)kroutit hlavou nešťastně ap.

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

bend: bend one's headsklonit hlavu

bolt: tech. countersunk-head boltšroub se zápustnou hlavou

brewer: head brewersládek

clear: clear one's headprovětrat si hlavu

collision: head-on collisiončelní srážka

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

for: head for sthzamířit, směřovat kam

gull: black-headed gullracek chechtavý

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

head-first: sport. head-first diveskok střemhlav

head-on: head-on collisiončelní srážka

head-to-head: head-to-head scorevzájemná bilance zápasů dvou hráčů ap.

household: head of householdhlava domácnosti

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

mirror: med. head mirrorčelní reflektor

mop: mop-headeds korunou bez hlavní větve strom

pop up: pop up in sb's headnapadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavě

put: put a bullet in/through sb's headprohnat komu kulku hlavou

room: head roommísto na hlavu v autě

shake: shake one's head(za)kroutit hlavou nesouhlasně

shaven: shaven-headeds oholenou hlavou

socket: tech. socket headimbusová hlava šroubu

sprinkler: sprinkler headkropicí hlavice

stair: stair headhorní podesta schodiště

table: table headingzáhlaví tabulky

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

tip: tip one's head forwardsklonit hlavu dopředu

two: two-headeddvouhlavý

waiter: head waitervrchní (číšník)

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

put through: put a bullet through sb's headprohnat kulku hlavou komu

treat: He was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.

under: He pushed her head under.Zatlačil jí hlavu pod vodu.

čelně: collide head-on with sthčelně se srazit s čím

hlava: head firstpo hlavě skočit ap.

hlávkový: cabbage/head lettucehlávkový salát

lišaj: death's-head (hawk) mothlišaj smrtihlav

namířit: head for sthnamířit si to kam

opěrka: headrest, bezpečnostní v autě též head restraintopěrka hlavy

orel: heads or tailspanna nebo orel při hodu mincí

pohlavek: slap sb on the head, zast. box sb's eardát komu pohlavek

pohodit: toss/jerk one's headpohodit hlavou

pokrývka: headwear, i šátek ap. head covering, hl. ochranná, pomocná ap. headgear, klobouk, čepice ap. hatpokrývka hlavy

prsa: win by a head/nosesport. zvítězit o prsa těsně

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

racek: black-headed gullracek chechtavý

rozmysl: without thinking, unáhleně rashly, headlong, head-firstbez rozmyslu

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

bighead: big-headnadutec, namyšlenec, náfuka

salát: (head) lettucehlávkový salát

snímací: scan head, čtecí read headsnímací hlava

srážka: head-on collisiončelní srážka

stoupat: go to sb's headstoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.

stoupnout: go to sb's headstoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

trenér: head coachhlavní trenér

vedoucí: head of the departmentvedoucí oddělení

zelí: head/red/white cabbagehlávkové/červené/bílé zelí

bouchnout se: bang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sthbouchnout se hlavou/do hlavy o co

dohola: shave sb's head (clean)ostříhat koho dohola

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

jít: I can't get my head around it., I don't get it.Nejde mi to do hlavy. nechápu to

kroutit: shake one's headkroutit hlavou při nesouhlasu

motat se: My head is spinning.Motá se mi hlava.

nadpis: an article headed ...článek s nadpisem ...

narazit: hit one's head against sthnarazit hlavou do čeho

o: He is a head taller.Je o hlavu vyšší.

podepřít: support one's head (with one's hand)podepřít si hlavu (rukou)

pohazovat: toss/jerk one's headpohazovat hlavou

pokývat: nod one's headpokývat hlavou

praštit: bash sb on the headpraštit koho do hlavy

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

trefit: He hit him in the head with the ball.Trefil ho míčem do hlavy.

uhodit se: He banged his head against ...Uhodil se hlavou o ...

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

vystrčit: He poked his head out of the window.Vystrčil hlavu z okna.

vyznat se: I can't make head or tail of it!Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.

záhuba: be on the road to ruin, head for disasterřítit se do záhuby

zakroutit: shake one's headzakroutit hlavou

zamířit: head homezamířit domů

zatočit se: It made my head spin.Zatočila se mi z toho hlava.

zavrtět: shake one's headzavrtět hlavou

horem: helter-skelter, head over heelshorem pádem

horký: He is hot-headed.Je to horká hlava., Má horkou hlavu.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

hřebíček: hit the nail on the head, hit the right notetrefit hřebíček na hlavičku

mimo: zmatený ap. be off one's head, v bezvědomí ap. be out for the count, zdrogovaný ap. be spaced-out, z čeho ohromený ap. be knocked for six by sthbýt úplně mimo

mít: be in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mindmít všech pět pohromadě

mozek: Use your head!Používej mozek!

nakročit: be well on the way to sth, be heading for sthpřen. mít nakročeno k čemu být na dobré cestě

palice: be pig-headed, be stubborn, be headstronghovor. mít tvrdou palici

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

dech: run out of breathztrácet dech i přen.

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

kvapit: Time is running out/ticking away.Čas kvapí! není moc času

nachýlit se: It's getting late., již není moc času Time is running out.Čas se nachýlil.

vyběhnout: He ran out of the room.Vyběhl z místnosti.

krátit se: Time is running out.Čas se krátí.

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

run out: be running outdocházet zásoby ap.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.