Hlavní obsah

cardinal [ˈkɑːdɪnəl]

Vyskytuje se v

číslovka: cardinal/ordinal numberčíslovka základní/řadová

strana: cardinal pointssvětové strany

světový: cardinal pointgeogr. světová strana

cardinal: (northern) cardinalkardinál červený severoamerický pták