Hlavní obsah

hlavní

Přídavné jméno

  • main, chief, principal(jeden z největších) major(převládající) dominant(vedoucí) head(přední) leading(prvořadý) primary, overridinghlavní chod/jídlomain coursehlavní město(the) capitalmít/studovat co jako hlavní obormajor in sthdiv., film. hlavní rolelead role, main partv hlavní roli/hlavních rolích ...starring ...hlavní silnicemain roadling. hlavní větamain clausena hlavním nádražíat the main stationhlavní poštageneral post office

Vyskytuje se v

stan: hlavní stanvelitelský (military) headquarters, zkr. HQ, přen. ústředí central office

film: hlavní/celovečerní filmfeature (film)

hrát: hrát hlavní roli v čemto star in sth

hrdina: hlavní hrdinamain/principal character

hygienik: hlavní hygienikchief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon General

chrámový: stav. hlavní/postranní chrámová loďnave/aisle

kniha: (hlavní) účetní knihaledger

komunikace: hlavní komunikacemain road

město: hlavní město čehothe capital of sth

nádraží: hlavní nádražímain station

osvětlovač: hlavní osvětlovačgaffer

proud: hlavní proud názorový ap.mainstream

představitel: hlavní představitel, představitel hlavní role herecstar (actor), starring actor, jeden z více co-star

příjem: hlavní příjemmain income

přívod: hlavní přívodmain

role: hlavní rolelead role, main part

rozhodčí: hlavní rozhodčíchief referee/umpire

sezona: hlavní sezona v cestovním ruchu ap.high season, peak season

silnice: hlavní silnicemain road, dálková highway, BrE trunk road

studovat: studovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth

trenér: hlavní trenérhead coach

tribuna: hlavní tribunagrandstand

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

výhra: hlavní výhrafirst prize

východ: hlavní/nouzový východmain/emergency exit

vypínač: elektr. hlavní vypínačmaster switch

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

průčelí: hlavní průčelífront facade

ulice: hlavní ulicemain street

ústí: ústí hlavně(gun) muzzle, gunpoint