Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) line(hlavní) main(s)(el. rozvod po domě) wiring(potrubím) pipes, pip(e)age(způsob rozvodů) routing(roura, kanál ap.) ductelektrické vedenípower line(s)hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main
  2. (řídící orgány) managementAmE též front office(strany ap.) leaders, leadership(správa) administration(rada odborníků) boardnejvyšší vedenítop management
  3. (činnost vedoucích) management, direction(odborné usměrňování) guidance(politické ap.) leadership
  4. (řízení) conduct(ing)(správa) administration(dozor) supervision(vládnutí) governance(vozidla ap.) steeringmít na starosti vedení čehobe in charge of sthvedení domácnostihousekeepingekon. vedení účtuoperation of the account
  5. (postavení v čele) leadujmout se vedenítake the lead

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatbe a bit slow on the uptake

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: vést účtyto keep accounts

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

bank: poplatky za vedení účtu (a transakce)ekon. bank charges

bolster: boční vedení sedadla auta(side) bolsters

book: vést účetnictvíkeep the books

business: podnikat, vést podnikrun a business

buyout: skoupení akcií společnosti jejím vedenímekon. management buyout

cling: udržovat si vedenícling to one's lead

conduct: vést vyšetřováníconduct an investigation

diary: vést si deníkkeep a diary

dirty: vést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextemtalk dirty

distribution: hlavní rozvodné vedeníelektr. distribution mains

double life: vést dvojí životlive a double life

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

household: vést domácnostmaintain a household

investigation: vést vyšetřováníconduct an investigation

keeper: pisatel deníku, kdo si vede deníkdiary keeper

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

line: dráty elektrického vedenípower lines

plead: obhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u souduplead sb's case/cause

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

record: vedení evidencerecord keeping

ring: okružní vedeníelektr. ring circuit

senior: vrchní vedení podnikusenior management

structure: mocenská struktura, struktura vedení společnostipower structure

talk: jednat, vést jednání s kým, být v jednáníbe in talks with sb

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

top: vést ve volbách/ve volebních preferencíchtop the poll

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

tutelage: pod vedením koho učitele ap.under the tutelage of sb

up: vést (o) kolik nad kým v soutěžisport. be up (by) sth against sb

war: vést válku s kým/čímmake war on sb/sth

ahead: Anglie vedla.England were ahead.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

head: oddělení pod vedením ...department headed by ...

keep: Začala si vést deník.She began to keep a diary.

vedení: elektrické vedenípower line(s)