Hlavní obsah

vést se

Nedokonavé sloveso

  1. (dařit se) do(též vést si) fareJak se (vám) vede?How are you (doing)?Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.
  2. (za ruce ap.) s kým go holding hands/hand in hand with sb(v zavěšení) walk arm in arm/with arms linkedVedli se za ruce.They walked hand in hand.

Vyskytuje se v

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

vést: keep a diaryvést si deník

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

diary: keep a diaryvést si deník

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem

vést se: They are well off.Vede se jim dobře. nestrádají ap.