Hlavní obsah

account [əˈkaʊnt]

Podstatné jméno

 1. účet, konto bankovníhave an account with a bankmít účet v bancecurrent accountběžný účetopen an accountotevřít si účetcancel/close an accountzrušit účetfixed term (deposit) accounttermínovaný účetaccount statementvýpis z účtuaccount balancezůstatek na účtudormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakcegiro accountžirový účetNOW accountúročený běžný účetpassbook savings accountspořící účet s vkladní knížkoutrust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet
 2. stálý zákazník, obchodní partnerkey accountklíčový zákazník
 3. účet, účetní výkaz v účetnictvíto keep accountsvést účtyunit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.allowance accountúčet oprávekprofit and loss accountvýkaz zisků a ztrát
 4. zpráva o čem, popis, záznam čeho událostiwritten accountpísemná zprávagive an account of sthpopsat, vylíčit co událost ap.keep account of sthvést (si) záznamy o čem
 5. důvod, příčina, pohnutka
 6. zřetel, ohled

Fráze

 1. by all accounts podle všeho, podle toho, co se povídá
 2. give a good account of osf dobře se uvést, udělat dobrý dojem
 3. of no account bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající
 4. on account zálohově hrazený, jako záloha placenýbuy sth on accountkoupit co na úvěr/zálohově neplatit vše ihned na místěpayment on accountzálohová platba (daně)
 5. on sb's account za koho mít pocit
 6. hovor.on sb's account kvůli komu
 7. on no account za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu
 8. by sb's own account podle čích vlastních slov
 9. on one's own account na vlastní účet podnikat ap.
 10. take sth into account, take account of sth brát v úvahu, zohlednit, uvážit co

Vyskytuje se v

accounting: účetní záznamekon. accounting record

assignment: předkontace, přiřazení účtuekon. account assignment

balance: účetní stavekon. accounting balance

bank: číslo bankovního účtuekon. bank account number

bank account: zřídit/otevřít si bankovní účetekon. open a bank account

budgetary: rozpočetnictvíekon. budgetary accounting

charge: připsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu kohocharge sth to sb's account

clerk: účetníaccounts clerk

closing: závěrečný účetekon. closing account

commercial: podnikatelský účetekon. commercial account

debit: zatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtudebit sb's account

department: účtárnaaccounts department

double-entry: podvojné účetnictvídouble-entry accounting/bookkeeping

entry: položka účtuekon. account entry

escrow: svěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.escrow account

eyewitness: výpovědi očitých svědkůeyewitness accounts

final: účetní závěrkaekon. final accounts

general: hlavní kontoekon. general account

group: skupinové účtyekon. group accounts

holder: majitel účtuaccount holder

management: manažerské účetnictvímanagement accounting

manager: hlavní účetníaccounts manager

offset: vyrovnávací účetekon. offset account

overdraft: (bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěruoverdraft account

pay: uložit co na účetekon. pay sth into account

payment: platba na účetpayment to account

saving: spořicí účetsavings account

section: účtárnaaccounts section

statement: výpis z účtuekon. account statement

take: zohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemutake account of sth

transaction: transakční účetekon. transaction account

unit: zúčtovací měnová jednotkaunit of account

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

credit: Částka vám byla připsána na účetThe amount was credited to your account.

bankovní: bankovní kontobank account

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednoduchý: jednoduché účetnictvísingle-entry accounting

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svědectví: očité svědectvíeyewitness account

účet: ekon. vést účtykeep accounts

účetní: účetní knihy/obdobíaccounting books/period

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvísingle-entry/double-entry bookkeeping/accounting

vedení: ekon. vedení účtuoperation of the account

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

zálohově: platit co zálohověpay sth on account, předem pay sth in advance

zálohový: ekon. zálohová platbaadvance payment, daně payment on account

založit: založit (si) účetopen an account

záznam: ekon. účetní záznamaccounting record

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

zůstatek: zůstatek účtuaccount balance

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisaccount statement

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

account: sth form. být považován za co, být brán jako cobe accounted