Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (souhrn vlastností ap.) state, condition(situace) situation(procesu ap.) statusstav beztížestate of weightlessness, zero gravityvýjimečný stavstate of emergencybýt v jiném stavube pregnant
  2. (skupenství) state (of matter)
  3. (počet) number(množství) quantity(zápasu) score(úroveň, hladina) levelsport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance
  4. (z hlediska manželství) marital status

Vyskytuje se v

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

circular: tech. circular loomkruhový (tkalcovský) stav

cutback: staff cutbackssnižování stavu zaměstnanců

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

family: in the family wayv jiném stavu těhotná

flat pack: flat-pack (furniture)nábytek ke smontování, nesmontovaný nábytek, nábytek dodávaný v rozmontovaném stavu prodávaný v dílcích

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

gauge: gas gaugeplynový manometr, AmE též ukazatel stavu paliva

gravity: fyz. zero gravitynulová přitažlivost, stav beztíže

health: state of healthzdravotní stav

health: ill healthšpatný zdravotní stav

loom: jet loomtryskový stav

loom: loom-madetkaný na stavu

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

odometer: odometer fraud(nezákonné) zasahování do stavu tachometru stáčení najetých km ap.

par: put sb on a par with sbstavět na roveň koho s kým

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

pregnant: get sb pregnantpřivést koho do jiného stavu

pristine: in pristine conditionv perfektním stavu nabízený k prodeji ap.

reading: meter readingsstav(y) měřičů spotřeby ap.

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

repair: keep sth in repairudržovat co v dobrém stavu

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

serviceable: in serviceable conditionve slušném stavu

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor

shuttle: text. shuttle loomčlunkový stav

state: state of emergencystav ohrožení, mimořádný stav

state: state of weightlessnessstav beztíže

statement: ekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

test: MOT testtechnická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STK

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

war: be at war with sbbýt ve válečném stavu, být ve válce, válčit s kým

wartime: wartime emergencyválečný stav nouze

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

make up: make up the numbersdoplnit počty/stav do požadované výše