Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (souhrn vlastností ap.) state, condition(situace) situation(procesu ap.) statusstav beztížestate of weightlessness, zero gravityvýjimečný stavstate of emergencybýt v jiném stavube pregnant
  2. (skupenství) state (of matter)
  3. (počet) number(množství) quantity(zápasu) score(úroveň, hladina) levelsport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance
  4. (z hlediska manželství) marital status

Vyskytuje se v

balance: účetní stavekon. accounting balance

circular: kruhový (tkalcovský) stavtech. circular loom

cutback: snižování stavu zaměstnancůstaff cutbacks

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

family: v jiném stavu těhotnáin the family way

flat pack: BrE nábytek ke smontování, nesmontovaný nábytek, nábytek dodávaný v rozmontovaném stavu prodávaný v dílcíchflat pack (furniture)

full-time: konečný stav, konečné skóre zápasu ap.full-time score

gauge: plynový manometr, AmE též ukazatel stavu palivagas gauge

gravity: nulová přitažlivost, stav beztížefyz. zero gravity

health: zdravotní stavstate of health

loom: tryskový stavjet loom

odometer: (nezákonné) zasahování do stavu tachometru stáčení najetých km ap.odometer fraud

par: stavět na roveň koho s kýmput sb on a par with sb

portray: stavět se do role, dělat ze sebe kohoportray osf as sth

position: hotovostní pozice, stav běžného účtuekon. cash position

pregnant: otěhotnět, přijít do jiného stavuget/become pregnant

pristine: v perfektním stavu nabízený k prodeji ap.in pristine condition

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

score: konečný stav sportovního utkánífinal score

serviceable: ve slušném stavuin serviceable condition

shuttle: člunkový stavtext. shuttle loom

state: stav ohrožení, mimořádný stavstate of emergency

statement: přehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzuekon. statement of affairs

test: technická kontrola, kontrola technického stavu vozidla, prohlídka STKMOT test

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

wartime: válečný stav nouzewartime emergency

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

put: Řadí/Staví zdraví před peníze.She puts health before/above money.

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť