Hlavní obsah

war [wɔː]

Podstatné jméno

  1. válka ozbrojený konflikt mezi státy, národy ap.state of warválečný stavdeclare war on sbvyhlásit komu válkube at war with sbbýt ve válečném stavu, být ve válce, válčit s kýmmake war on sb/sthvést válku s kým/čímwar debtsválečné dluhywar-torn, war-wornválkou zničenýprisoner of war camp POW campvojenský zajatecký táborsinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.
  2. against sb/sth boj proti komu/čemu nepoužívající vojenské prostředkyclass wartřídní bojtrade warobchodní válkaekon. tariff warcelní válka

Sloveso-rr-

Vyskytuje se v

attrition: opotřebovací válkawar of attrition

Boer: búrská válkahist. Boer War

declaration: vyhlášení válkydeclaration of war

declare: vyhlásit válku komudeclare war on sb

economic: hospodářská válkaeconomic war(fare)

global: globální válkaglobal war

guerrilla: partyzánská válka, gerilaguerilla war(fare)

Gulf: válka v zálivuthe Gulf War

hero: válečný hrdinawar hero

hundred: stoletá válkahist. Hundred Year's War

indemnity: válečné odškodněníwar indemnity

Korean: korejská válkathe Korean War

prisoner: váleční zajatciwar prisoners

proclamation: vyhlášení nezávislosti/válkyproclamation of independence/war

ravages: válečná zkáza, hrůzy válkyravages of war

returnee: váleční navrátilciwar returnees

seven: sedmiletá válkathe Seven Years War

spoil: válečná kořistthe spoils of war

war: válečný stavstate of war

war crime: proces s válečnými zločinciwar crime trial

world war: první/druhá světová válkaWorld War I/II

make: Natáčíme film o válce.We are making a film about war.

hrdina: válečný hrdinawar hero

křížový: křížová výpravaThe Crusade, The War of the Cross

nezávislost: hist. Válka za nezávislost americkáWar of Independence

občanský: občanská válkacivil war

pokřik: válečný pokřikwar cry, indiánský war whoop

první: první světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWI

připravovat se: připravovat se na válkube preparing for war

reparace: válečné reparacewar reparations

stoletý: hist. stoletá válkathe Hundred Years' War

studený: studená válkathe cold war

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

třicetiletý: hist. třicetiletá válkaThirty Year(s') War

válečný: válečný zločinec/zločin/hrdinawar criminal/crime/hero

válka: studená válkaCold War

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

vyhlášení: vyhlášení válkydeclaration of war

vypovědět: vypovědět válku komudeclare war on sb

zpravodaj: válečný zpravodajwar reporter/correspondent

běženec: váleční běženciwar refugees

propuknout: Znovu propukla válka.The war burst out again.

proti: válka proti drogáma war on drugs

rozpoutat: rozpoutat válkustart a war

však: Válka skončila, spory však pokračují.The war is over, however the disputes go on.

za: za válkyduring the war

účel: Účel světí prostředky.The end justifies the means., All's fair in love and war.

civil war: válka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865American Civil War