Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) behind(dále než) past(jistou vzdálenost) afterza mostempast the bridgeza rohem(a)round the corner(až) za hranicí čehobeyond sthmít za seboube through sth
 2. přen.(vyjádření podpory)
 3. (v dané době) in(během) during(vlády) underza válkyduring the war
 4. (frekvence,opakování) a(celé období) over(opakovaně v rozmezí) withintřikrát za denthree times a dayjednou za časonce in a whileza poslední týdenover the past week
 5. (jak dlouho) in(poté) laterBude tu za chvíli.He'll be here in a minute.od zítřka za týdentomorrow week
 6. (posloupnost) after(neustále) byza sebou(v řadě) in a row, (ve sledu) in succession, (opakovaně) times over
 7. (koupě, odměna) for(cena kusu) at(utratit) on(na jednotku,osobu) perKoupil to za stovku.He bought it for a hundred.Děkuji za ...Thank you for ...Kolik je to za noc?How much is it per night?
 8. (vzadu, dozadu) afterŠel za mnou.He followed me.
 9. (pozadu) behind
 10. (uchopit ap.) by(zatahat) atChytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.držet se za rucehold hands, go hand in hand
 11. (dokud ještě) when, while(podmínky) underza jistých okolnostíunder certain circumstancesza každého počasíin all weathers, come rain or shine
 12. (účel) forStojí to za vidění.It is worth seeing.
 13. (ve výčtu)za prvéfirst(ly)za druhésecondly

Vyskytuje se v

advantageous: za výhodné cenyat advantageous prices

affordably: (nabízený) za dostupnou cenuaffordably priced

-aided: prováděný za pomoci počítačecomputer-aided

air-to-air: tankování za letuair-to-air refuelling

animal rights: hnutí/bojovníci za práva zvířatanimal rights movement/activists

arrears: dlužit za nájem, dlužit nájemné/na nájemnémbe in rent arrears

at: za soumrakuat dusk

back: vzadu (za domem)BrE, hovor. round the back

bank: poplatky za vedení účtu (a transakce)ekon. bank charges

bargain basement: za pár babek/šupůat bargain basement prices

bend: za zatáčk(o)uaround the bend

best: za nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat the best of times

biannual: prohlídka jednou za půl rokumed. biannual examination

bill: účet za telefonphone bill

bonus: bonus za bezeškodní průběh pojistkyno claims bonus

bravery: vyznamenání/cena za statečnostbravery award

by: zastavit se u koho, zaskočit za kýmstop by sb

call: nedoplatky za upsané akcieekon. calls in arrears

cash: peníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash down, AmE cash on the barrelhead

certainty: brát co za jistéregard sth as certainty

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

circumstance: za jistých okolnostíunder certain circumstances

civil rights: kampaň za občanská právacivil rights campaign

closed: za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

commission: provizní prodejce, jednatel za proviziekon. commission agent

computer: vytvořený za pomoci počítačecomputer-aided

condition: za určitých podmínek svolit ap.subject to certain conditions

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

consider: považovat se za coconsider osf to be sth

corner: (hned) za rohem(a)round the corner

counter: za pultem, za přepážkoubehind the counter

credulity: jít až za hranici uvěřitelnostistretch credulity

dark: odpor za temna fotočlánkudark resistance

dawn: za svítáníat dawn

day: denně, za den, každým dnemby the day

daybreak: za svítání/rozbřeskuat daybreak

daylight: za úsvituat daylight

daytime: ve dne, za dne, během dnein the daytime

ebb: za odlivu, přen. v úpadku, upadající, na ústupuon the ebb

excess baggage: poplatek za nadváhu zavazadelexcess baggage charge

expense: za ohromnou částku, s ohromnými výdajiat vast expense

failure: považovat se za neschopnéhoconsider osf a failure

fare: cena letenky, cena za leteckou přepravuair fare

fast: stát si (pevně) za svým, být neústupnýstand fast

fire sale: za výprodejové ceny nabízený ap.at fire-sale prices

following: odstup za vpředu jedoucím vozidlemfollowing distance

garden: zahrádka za domemback garden

give: dát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnougive sb a bloody nose

glad: být rád za cobe glad of sth

green: poplatek za hru na golfovém hřištisport. green(s) fee

guise: i přen. převlečený za koho/coin the guise of sb/sth

halter: top s ramínkem/se zavazováním za krk bez zádové částihalter top

hazard: rizikový příplatek, příplatek za rizikoAmE hazard pay

hot: lisovaný za horkatech. hot-pressed

in-flight: tankování za letuin-flight refuelling

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

invalid: prohlásit co za neplatné manželství ap.declare sth invalid

jiffy: za chvilku, cobydup, v cuku letuin a jiffy

join: chytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželůmjoin hands

justice: bojovníci za sociální spravedlnostsocial justice warriors

late: (zvýšený) poplatek za zpožděnílate fee

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

liability: pojištění odpovědnosti za škoduliability insurance

liable: odpovědný za škodyliable for damages

lib: Hnutí za osvobození žen, feminismusWomen's Lib

look: vypadat jako blázen, být za bláznalook a fool

mention: tak málo, že to nestojí za řečtoo few/little to mention

merit: ocenění za zásluhymerit award

moment: za chviličku, hned přijít ap.in a moment

money: peníze za nájemnou vraždublood money

mooring: poplatek za vyvázání/kotvení lodimooring fee

negotiable: za smluvní cenu, cena dohodouat a negotiable price

no: v žádném případě, ani za nicno way

no claims: sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidlano-claims bonus/discount

note: stát za pozornostbe worthy of note

notice: stojící za povšimnutíworth noticing

off-message: nehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou liniípolit. be off-message

optional: výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatekoptional extra(s)

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

aid: za pomoci, (s) pomocí čehowith the aid of sth

another: jedna překážka za druhouone difficulty after another

appreciate: Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkováníI appreciate it.

assume: Měl jsem Vás za cizince.I assumed you to be a foreigner.

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

believe: Má se za to, že ...It is believed that ...

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

buy: Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.$5,000 buys a new car.