Hlavní obsah

aid [eɪd]

Podstatné jméno

  1. pomoc hmotná, peněžnífood aidpotravinová pomoc
  2. with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho
  3. pomůcka učební apod., pomocné vybavení, podpora technická ap.

Odvozená slova

aide

Vyskytuje se v

give: dal bych (za to) cokolivI'd give anything

rather: raději bych coI would/I'd rather

abet: napomáhání trestnému činu komu, spolupachatelstvípráv. aiding and abetting sb

-aided: prováděný za pomoci počítačecomputer-aided

computer: vytvořený za pomoci počítačecomputer-aided

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

food: potravinová pomocfood aid

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

kit: (příruční) lékárničkafirst-aid kit

navigational: navigační pomůcky/přístrojenavigational aids/instruments

visual: názorné pomůcky k výuce ap.visual aids

worker: pracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.aid worker

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

I'd: Raději bych to nedělal.I'd rather not do that.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

didaktický: didaktické pomůckyteaching aids

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

podpora: na podporu čehoin aid/support of sth, for the support of sb

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

pomůcka: učební pomůckyteaching aids

potravinový: potravinová pomocfood aid

pracovní: pracovní pomůckywork aids

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

příruční: příruční lékárničkafirst-aid kit

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

rád: Rád bych...I'd like to ...

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

spíš: Spíš bych si dal čaj.I'd rather have tea.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

aid: ve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.in aid of sth