Hlavní obsah

vybrat

Dokonavé sloveso

  1. vybrat (si) (zvolit) choose, pick (out), selectvybrat (si) (rozhodnout se pro) opt fordát vybrat komulet sb chooseVybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, (v restauraci) Are you ready to order?
  2. (vysbírat ap.) pick(odstranit) take out, remove
  3. vybrat (si) (peníze ap.) withdraw, draw outChtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.
  4. (dovolenou ap.) take(čerpat) draw
  5. (poplatky ap.) collect(peníze na charitu) raise
  6. (odehrát míč) return(těžký) retrieve
  7. expr.(zatáčku) negotiate
  8. hovor.(vykrást) robhovor.slang. clean outhovor.BrE hovor. do overhovor.(kapsy) pick
  9. (vyprázdnit) empty(lžící ap.) scoop out(vyndat) take out(kbelíkem) bucket out(vodu z člunu ap.) bale/bail out

Vyskytuje se v

pošta: vybrat (si) poštucollect the mail

schránka: vybrat schránkucollect the mail

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

správně: správně si vybratmake the right choice

choose: vybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběruchoose sth over sth

jury: být vybrán do poroty soudníbe called for jury service

choice: Vyber si.Take your choice.

decide: Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?Have you decided?

order: Máte vybráno? v restauraciAre you ready to order?

pick: Vyber si!Take your pick!

vybrat: vybrat (si)zvolit choose*, pick (out), select, rozhodnout se pro opt for

again: už nikdynever again

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

anymore: už/již nenot anymore

browned off: mít už plné zuby čehobe browned off with sth

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

hold: už neudržet co, neudržet na čem, pustit se čeholose one's hold on sth

never: nikdy víc, už nikdynever again

off: přestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.be off sth

point: stadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounupoint of no return

ready: potřebovat (už) co, být zralý na copřen. be ready for sth

sated: mít už dost čeho, zajídat se co komube sated with sth

sell-by date: už prošlý potravina ap.past its sell-by date

underway: (už) probíhat, být v plném proudube underway

alone: Už jen to...This fact alone...

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

asleep: Už jsem skoro spal.I was almost asleep.

at: Když už jsi v tom... když už to dělášWhile you're at it ...

back: Zemřela (už) v roce 1984.She died back in 1984.

been: Už to bylo odesláno.It has been sent.

crazy: Tohle už je úplně na hlavu. absurdní ap.This is getting crazy.

dark: Už je tma.It is already dark.

downhill: A teď už to půjde samo.It's all downhill from here.

eat: Už jsem jedl.I have eaten.

enough: Už mám těchhle lidí dost.I've had enough of these people.

expect: Už vás očekává.He is expecting you.

expiry: Už je to prošlé. trvanlivostIt's past its expiry date.

fit: Král už není způsobilý vládnout.The king is no longer fit to rule.

gone: Je pryč., Už odešel., i přen. Umřel.He's gone.

had: Už tě někdy někdo napálil?Have you ever been had?

hand: Jsem rád, že už to mám z krku.I'm glad it's off my hands.

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

head: Už z toho šílím., Asi mi z toho jebne.It's is doing my head in.

hear: Už jsi slyšel o ...?Have you heard of ...?

know: Znám ho už roky.I have known him for years.

long: Už je to dávno., Dlouho jsme se neviděli. při shledání ap.It's been a long time.

low: Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.We are running low on fuel.

make: Domů se už nikdy nedostali.They've never made it home.

mind: Už se rozhodl?Has he made up his mind?

much: Nebyl to levičák, a už teprve ne revolucionář.He wasn't a leftist, much less a revolutionary.

must: Teď už musím jít.I must be going now.

name: Už máte termín (svatby)?Have you named the day yet?

nearly: Už je skoro tam.He is nearly there.

dost: mít už dost čehobe weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sth

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

odzvonit: čemu (už) odzvonilosth is a thing of the past

proto: už proto, že ...if only because

teprve: (a) už teprve nemuch less

: už nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

běžet: Musím už běžet.I must be off.

cesta: Už jsem na cestě.I am on my way.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

dávno: Je to už dávno co ...It's been a long time since ...

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

chápat: Už chápu.I see., I get the point.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jíst: Už jsem jedl.I have eaten (already).

když: Když už jsi tu.Once you are here.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

ona: Ona už odešla.She has left already.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

ozvat se: Neozval se mi už týden.I haven't heard from him for a week.

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

pozapomenout: Už jsem to pozapomněl.I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.

prý: Prý to už zaplatil. jak tvrdíHe claims to have paid for it.

přesytit: být (už) přesycen čímbe sated with sth, hovor. be fed up with sth

rezavět: Šrouby už reziví.The bolts are going rusty already.

rozhodnutý: Už jsi rozhodnutý?Have you made up your mind?

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

slyšet: Už jsem o tom slyšel.I've heard about it.

snést: Já už to nesnesu.I can't take it any more.

sníst: Už jsi to snědl?Have you eaten it (up)?

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.We have used up all the supplies.

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

udržet: Už to neudržím.I can't hold it any longer.

uklidit: Už sis uklidil v pokoji?Have you cleaned your room yet?

ulevit se: Už se mu ulevilo.He is feeling better now.