Hlavní obsah

pick [pɪk]

Vyskytuje se v

brain: pick sb's brainstahat rozumy z koho, využívat čího rozumu, chtít po kom radu

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

gauntlet: pick up the gauntletzdvihnout hozenou rukavici přijmout výzvu

pick out: be picked outbýt zvýrazněný barevně ap.

pick up: pick osf upzvednout se, posbírat se po pádu ap.

pocket: pick sb's pocketobrat koho kapsář, vybrat kapsy komu

garbage: garbage pickingvybírání odpadků/popelnic

mushroom: pick mushroomssbírat houby

mushroom: mushroom hunting/pickinghoubaření

nose: pick one's nosevrtat se v nose

phone: pick up/hovor. get the phonezvednout telefon zvonící ap.

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

pick 'n' mix: pick-and-mix selectionvšehochuť

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

quarrel: pick a quarrel with sb over sthvyvolat hádku s kým kvůli čemu

speed: pick up speedzrychlit, zrychlovat, nabrat rychlost

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.