Hlavní obsah

sundat

Dokonavé sloveso

  1. hovor.(dát dolů) co (z čeho) take sth down (from sth)hovor.(sejmout) removehovor.(z povrchu) co z čeho take sth off sthhovor.(z podstavce ap.) dismount sthSundal nohy ze stolu.He took his feet off the table.
  2. hovor.(oděv ap.) co take/strip off sthsundat si oblečenítake off one's clothes, get undressed
  3. expr.(letadlo ap.) koho/co bring/shoot downexpr.(po jednom) pick off sb/sth

Vyskytuje se v

líno: Bylo mu líno sundat to.He was too lazy to take it off.

rukavice: natáhnout/sundat si rukavicepull one's gloves on/off