Hlavní obsah

bring [brɪŋ]

Slovesopt&pp brought

  1. sb/sth přivést (si) koho, přinést (si) co, vzít s sebou koho/coWho has brought it?Kdo to přinesl?bring sb into the worldpřivést na svět koho dítěbring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co
  2. sth swh dát, zvednout, vynést co kam sousto k ústům
  3. sth to sb, sb sth přinést, donést, přivézt co komu
  4. sb/sth swh dostat, uvést, přivést koho kam do jisté pozice, stavu ap.bring sb to his/her feetpostavit koho na nohybring sb to his/her kneessrazit koho do kolenbring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co
  5. bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

Vyskytuje se v

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

heel: bring sb to heelpřimět koho k poslušnosti

home: bring sth home to sbvysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitost

house: bring the house downvysloužit si hlasité ovace

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

life: bring sth to lifeoživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějším

mind: bring sth to mindpřipomenout co, vyvolávat vzpomínky na co

notice: bring sth to sb's noticeupozornit koho na co

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

disgrace: bring disgrace (up)on sb/sthzostudit koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

indictment: bring an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporu

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stop: bring sth to a stopzastavit co

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

together: bring togetherdát dohromady lidi či věci

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up to date: bring sth up to date(z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat co

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co