Hlavní obsah

life [laɪf]

Podstatné jménopl. -ves

  1. biologická existenceživot
  2. život bytí jedince ap.
  3. sex lifepohlavní/sexuální život
  4. way of lifeživotní styl, způsob života
  5. biografie, život(opis) osobnosti
  6. hovor.doživotíekon. life annuitydoživotní renta

Slovní spojení

afterlife birdlife change of life double life fact of life half-life high life life assurance life cycle life expectancy life history life imprisonment life insurance life jacket life member life peer life preserver life raft life sentence life-affirming life-enhancing life-saving life-size life-sized life-support machine life-support system life-threatening lifebelt lifeblood lifeboat lifeguard lifelike lifeline lifelong lifesaver lifespan lifestyle lifetime long-life love life low life nightlife pro-life real life shelf life still life walk of life way of life wildlife

Vyskytuje se v

cheap: life is cheaplidský život ztratil hodnotu ve válce ap.

fact of life: the facts of lifedetaily o sexu a rození dětí v podání pro děti

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

life's work: life('s) workživotní dílo

misery: make sb's life a miserydělat komu ze života peklo

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

time: have the time of one's lifemít se báječně, skvěle si užívat

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

collegiate: collegiate lifestudentský život

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

cycle: life cycleživotní cyklus

death: life after deathposmrtný život

double life: live a double lifevést dvojí život

ease: life of easeklidný život

elixir: elixir of lifeelixír života

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

eternal: eternal lifevěčný život

eventful: eventful lifebohatý život, život plný zážitků

imprisonment: life imprisonmentdoživotí, doživotní vězení

intrusion: intrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private lifenarušení soukromí, vniknutí do soukromí koho

jacket: life jacketzáchranná vesta

kiss: přen. hl. BrE kiss of lifeumělé dýchání

lame: lamed for lifenadosmrti zmrzačený

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

mission: mission in lifeživotní poslání

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

sentence: práv. life sentenceodsouzení k doživotí, trest na doživotí

sex: sex lifepohlavní život

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

standard: standard of lifeživotní úroveň

statue: life-size statuesocha v životní velikosti

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

tenancy: life tenancydoživotní nájem

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

town: town lifeměstský život

vest: life/bulletproof vestzáchranná/neprůstřelná vesta

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

own: He lives on his own.Žije sám.

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

bezcenný: worthless lifebezcenný život

činorodý: active lifečinorodý život

člun: lifeboat, nafukovací life raftzáchranný člun na lodi

dvojí: lead double lifevést dvojí život

dýchání: mouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of lifedýchání z úst do úst

jít: return to civilian life, quit one's (military) servicejít do civilu

manželský: married lifemanželské soužití, manželský život

nadosmrti: crippled for lifenadosmrti zmrzačený

nadživotní: larger-than-life/heroic statuesocha v nadživotní velikosti

nasazení: risking one's lifes nasazením života

nebezpečný: life-threateningživotu nebezpečný

odsouzení: life sentencepráv. odsouzení na doživotí

ohrožení: in danger of one's lifev ohrožení života

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

otrávit: ruin/spoil sb's lifeotrávit komu život

plovací: life jacketplovací vesta

pojistka: life insuranceživotní pojistka

pojištění: life insurance, BrE též (life) assuranceživotní pojištění

poločas: half-lifefyz. poločas rozpadu

posmrtný: life after death, afterlifeposmrtný život

potřeba: basic necessity of lifezákladní životní potřeba

poustevnický: hermitism, eremitism, přen. life of seclusionpoustevnický život

sexuální: sex life, sexualita sexualitysexuální život

smysl: meaning of lifesmysl života

socha: life-size/heroic statuesocha v životní/nadživotní velikosti

soukromí: in privacy, ne veřejně privately, in private lifev soukromí

soukromý: personal/private lifesoukromý život

styl: way of life, lifestyleživotní styl

svět: the world beyond, the life to comeonen svět

umělý: artificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifeumělé dýchání

ústa: mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifedýchání z úst do úst

vdechnout: breathe (new) life into sthvdechnout (nový) život čemu

velikost: life-sized/heroicv životní/nadživotní velikosti

vesta: life jacket/vestplovací/záchranná vesta

záchranný: life jacket/vest, korková cork jacketzáchranná vesta

život: show no signs of lifenejevit známky života

životní: life insurance/BrE assuranceživotní pojištění

živý: water of lifeživá voda

bojovat: fight for one's lifebojovat o život

nad, nade: He lives above me.Bydlí nade mnou.

nápad: No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!Ani nápad!

nasadit: risk one's life (and limb)nasadit život

odsoudit: condemn sb to life imprisonmentodsoudit koho k doživotí

peklo: make sb's life helludělat komu ze života peklo

plný: full of life, vital, lifefulplný života

příběh: real-life story, story taken from lifepříběh ze života

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

těžký: hard lifetěžký život

tvrdý: hard lifetvrdý život

usnadnit: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

úspora: life savingsživotní úspory

uvěznit: They were imprisoned for life.Byli uvězněni na doživotí.

vděčit: I owe him my life.Vděčím mu za svůj život.

vesnický: village/country lifevesnický život

atentát: make an attempt on sb's life, a zabít assassinate sbspáchat atentát na koho