Hlavní obsah

life [laɪf]

Podstatné jménopl. -ves

  1. biologická existenceživot
  2. život bytí jedince ap.
  3. sex lifepohlavní/sexuální život
  4. way of lifeživotní styl, způsob života
  5. biografie, život(opis) osobnosti
  6. hovor.doživotíekon. life annuitydoživotní renta

Slovní spojení

afterlife birdlife change of life double life fact of life half-life high life life assurance life cycle life expectancy life history life imprisonment life insurance life jacket life member life peer life preserver life raft life sentence life support life-affirming life-enhancing life-saving life-size life-sized life-support machine life-support system life-threatening lifebelt lifeblood lifeboat lifeguard lifelike lifeline lifelong lifesaver lifespan lifestyle lifetime long-life love life low life nightlife pro-life real life shelf life still life walk of life way of life wildlife

Vyskytuje se v

cheap: life is cheaplidský život ztratil hodnotu ve válce ap.

fact of life: the facts of lifedetaily o sexu a rození dětí v podání pro děti

life's work: life('s) workživotní dílo

misery: make sb's life a miserydělat komu ze života peklo

scare: scare the hell/life/vulg. shit out of sbstrašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti koho

time: have the time of one's lifemít se báječně, skvěle si užívat

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

business: business lifepracovní život/kariéra

collegiate: collegiate lifestudentský život

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

cycle: life cycleživotní cyklus

death: life after deathposmrtný život

double life: live a double lifevést dvojí život

ease: life of easeklidný život

elixir: elixir of lifeelixír života

escape: escape with one's lifevyváznout živý

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

eternal: eternal lifevěčný život

eventful: eventful lifebohatý život

imprisonment: life imprisonmentdoživotí, doživotní vězení

intrusion: intrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private lifenarušení soukromí, vniknutí do soukromí koho

jacket: life jacketzáchranná vesta

kiss: přen. hl. BrE kiss of lifeumělé dýchání

lame: lamed for lifenadosmrti zmrzačený

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

life support: be on life supportbýt na přístrojích pacient

life support: be taken off life supportbýt odpojen od přístrojů pacient ap.

mission: mission in lifeživotní poslání

proud: proudest moment (in one's life)nejvýznamnější chvíle (v životě)

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

sentence: práv. life sentenceodsouzení k doživotí, trest na doživotí

sex: sex lifepohlavní život

shelf: shelf lifetrvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnost

standard: standard of lifeživotní úroveň

statue: life-size statuesocha v životní velikosti

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

tenancy: life tenancydoživotní nájem

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

town: town lifeměstský život

vest: life/bulletproof vestzáchranná/neprůstřelná vesta

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

own: He lives on his own.Žije sám.

restructure: restructure one's lifeuspořádat (si) nově život

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

bezcenný: bezcenný životworthless life

činorodý: činorodý životactive life

člun: záchranný člun na lodilifeboat, nafukovací life raft

dvojí: vést dvojí životlead double life

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

nadosmrti: nadosmrti zmrzačenýcrippled for life

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečný: životu nebezpečnýlife-threatening

odsouzení: práv. odsouzení na doživotílife sentence

ohrožení: v ohrožení životain danger of one's life

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

plovací: plovací vestalife jacket

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

poločas: fyz. poločas rozpaduhalf-life

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

poustevnický: poustevnický živothermitism, eremitism, přen. life of seclusion

sexuální: sexuální životsex life, sexualita sexuality

smysl: smysl životameaning of life

socha: socha v životní/nadživotní velikostilife-size/heroic statue

soukromí: v soukromíin privacy, ne veřejně privately, in private life

soukromý: soukromý životpersonal/private life

styl: životní stylway of life, lifestyle

svět: onen světthe world beyond, the life to come

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

velikost: v životní/nadživotní velikostilife-sized/heroic

vesta: plovací/záchranná vestalife jacket/vest

záchranný: záchranná vestalife jacket/vest, korková cork jacket

záchranný: záchranný člunpříbřežní či na lodi lifeboat, nafukovací life raft

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

život: nejevit známky životashow no signs of life

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

život: být v nebezpečí životabe in peril of one's life

život: bojovat o životbe fighting for one's life