Hlavní obsah

soukromý

Přídavné jméno

  1. (jednotlivce) privatesoukromý majetekprivate propertysoukromý detektivprivate detective
  2. (osobní) personal, privatesoukromý životpersonal/private life
  3. (neveřejný) private, nonpublic, intimatesoukromá návštěvaprivate visit

Vyskytuje se v

narušit: narušit čí soukromíinvade sb's privacy

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

podnikání: ekon. soukromé podnikáníprivate enterprise

sektor: veřejný/soukromý sektorpublic/private sector

soukromí: ubytování v soukromíprivate accommodation

vlastnictví: v soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned

vyšetřovatel: soukromý vyšetřovatel detektivprivate investigator

záležitost: soukromá záležitostprivate matter

najmout: najmout (si) soukromého detektivahire a private detective

osoba: jako soukromá osobaas a private person

rušit: rušit čí soukromíviolate sb privacy

učitel: soukromý učitelprivate teacher, tutor

detective: soukromý detektivprivate detective

enterprise: soukromé podnikáníprivate enterprise

entrepreneurship: soukromé podnikáníprivate entrepreneurship

infringement: narušení soukromíinfringement of sb's privacy

intrude: narušit čí soukromí, vniknout komu do soukromíintrude (up)on sb's privacy

intrusion: narušení soukromí, vniknutí do soukromí kohointrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private life

invasion: narušení soukromí kohoinvasion of sb's privacy

occupation: bydlení v soukromém vlastnictví ve vlastnímowner occupation

personal: soukromá žalobapráv. personal action

privacy: v soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očimain privacy

private: soukromé vlastnictvíekon. private ownership

privately: (jsoucí) v soukromém vlastnictvíprivately owned

surveillance: sledování se zásahem do soukromí použití štěnic ap.intrusive surveillance

trespass: (Soukromý pozemek,) vstup zakázán!No trespassing!

soukromý: soukromý majetekprivate property

stálý: permanent employeestálý zaměstnanec

výhoda: social benefits, zaměstnanecké employee benefitssociální výhody

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

pensionable: pensionable employeezaměstnanec pod penzí

probationary: probationary employeepracovník ve zkušební lhůtě

share: ekon. employee shareszaměstnanecké akcie