Hlavní obsah

vlastnictví

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vlastnění) čeho ownership(i držení) possession of sth(status majitele též) proprietorshipponechat si ve vlastnictví coretain ownership of sthpřevod vlastnictvíownership transferv soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned
  2. (majetek) property, possessionsduševní vlastnictvíintellectual propertyveřejné/soukromé vlastnictvípublic/private property

Vyskytuje se v

duševní: intellectual propertyduševní vlastnictví

přejít: pass to sb's possessionpřejít do čího vlastnictví

communal: communal ownershipspolečné vlastnictví

joint: ekon. joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

landed: landed property/estatepozemkové vlastnictví, pozemkový majetek

occupation: owner occupationbydlení v soukromém vlastnictví ve vlastním

owner: owner-occupiedv osobním vlastnictví byt, obytné plochy

ownership: home ownershipvlastnictví bytových prostor, vlastnické bydlení

private: ekon. private ownershipsoukromé vlastnictví

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

property: intellectual propertyduševní vlastnictví

retain: retain possession of sthponechat si co ve vlastnictví

title: title deed(s)nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický list

vlastnictví: ownership transferpřevod vlastnictví