Hlavní obsah

title [ˈtaɪtəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

challenge: výzva k obhajobě titulutitle challenge

deed: svěřenecká/nabývací listinatrust/title deed(s)

retain: obhájit titul mistra ap.retain the title

role: titulní roletitle role

successor: právní nástupcepráv. successor in title

titled: kniha s názvem ...a book titled ...

mistrovský: mistrovský titultitle of a champion, championship

stránka: titulní stránkaknihy title page, novin ap. front page, obálka časopisu cover (page)

šlechtický: šlechtický titultitle of nobility

titul: dědičný titulhereditary title

titulek: úvodní titulkyopening credits/titles

titulní: titulní strananovin ap. front/knihy title page

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

název: kniha s názvem...a book titled...

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

vybavit si: Nemůžu si vybavit, jak se to jmenuje.I can't think of/recall its title.

vybojovat: sport. vybojovat titulwin the title

znít: Název zní...The title is ...

title: zápas o titultitle match