Hlavní obsah

nést

Nedokonavé sloveso

  1. (přenášet) koho/co kam carry sb/sth swhkniž. bear sth swhNesl velkou tašku.He was carrying a large bag.nést na zádechco carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggyback
  2. (přinášet) co bring, be bringing sth
  3. nést s sebou přen.(mít za následek) co carry sthnést s sebou přen.(přirozené důsledky ap.) entail, involve sthnést s sebou přen.(nepřímo obsahovat) imply sth, bring sth in its trainTo s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.
  4. (držet tíhu) koho/co bear, carry(podpírat) support sb/sth
  5. (unášet - o vodě ap.) co carry sb/sth(vítr ap.) drift(hnát) drive
  6. (snášet - utrpení ap.) co jak bear(brát, přijímat) take sth somehow
  7. (užitek) co bear(i úrodu) yield, produce, bring in sth(hodně vynášet) be a money-maker(mít návratnost) return sth
  8. (klást vejce) lay
  9. (jméno, titul ap.) co bear sthKniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...
  10. (vinu ap.) co za co bear sth(uhradit) defray(pokrýt náklady) covernést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sthnést následky za coanswer for sth

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

bedra: nést na svých bedrech cocarry sth on one's shoulders

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

-bearing: fruit-bearing treeovocný strom, strom nesoucí ovoce

complicit: be complicit in sthmít/nést spoluvinu, přen. mít svoji vinu na čem

interest: ekon. interest-bearingúročený, úročitelný, nesoucí úrok

mark: be marked by sthvyznačovat se čím, přen. nést se ve znamení čeho podstatného rysu, náplně činnosti ap.

shoulder: carry sth on one's shouldersnést co na svých bedrech zodpovědnost ap.

hard: It was (really) hard on her.Nesla to opravdu těžce.