Hlavní obsah

lay [leɪ]

Slovesopt&pp laid

  1. položit, uložit, klástShe laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovatlay siege to(začít) obléhat
  2. prostřít stůlBrE lay the tableprostřít (na) stůlAmE= set
  3. pokládat, položit koberec, potrubí ap.lay trackpoložit koleje
  4. nastražit, položit pastlay for sbpolíčit na koho
  5. snést, snášet vejce
  6. přisuzovat, přičítat, připisovat vinu ap.lay the blame on sbsvést vinu na koholay charges against sbvznést obvinění proti komu policie
  7. sb vulg. šoustat, píchat koho souložitget laid(za)píchat (si), (za)šoustat (si)
  8. on sth vsadit na co

Slovesopt&pp laid

Vyskytuje se v

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lay up: be laid upbýt odstavený auto, loď ap.

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

rest: be laid to restbýt pohřben, být uložen k (věčnému) odpočinku

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

laid-back: laid-back guypohodář

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie down: be lying downležet

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

lying: lying on backleh na zádech

new: new-laidčerstvě snesený vejce

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost