Hlavní obsah

bare [beə]

Vyskytuje se v

bone: bare bones(hrubá) kostra, základ(y)

cabinet: bar skříňka s nápojidrinks cabinet

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

name: bar pojmenovaný po ...a bar named after ...

bosý: bare feetbosé nohy

cenit: show/bare one's teeth, zubit se grincenit zuby

vycenit: bare one's teeth, zazubit se grin, smile broadlyvycenit zuby

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté