Hlavní obsah

bare [beə]

Vyskytuje se v

bone: bare bones(hrubá) kostra, základ(y)

cabinet: drinks cabinetbar skříňka s nápoji

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

bosý: bosé nohybare feet

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

vycenit: vycenit zubybare one's teeth, zazubit se grin, smile broadly