Hlavní obsah

bare [beə]

Vyskytuje se v

bone: bare bones(hrubá) kostra, základ(y)

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté