Hlavní obsah

barely [ˈbeəlɪ]

Odvozená slova

bare

Vyskytuje se v

bosý: bosé nohybare feet

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

skoro: skoro nebarely, hardly

vycenit: vycenit zubybare one's teeth, zazubit se grin, smile broadly

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

téměř: téměř ne sotvabarely

bare: bare majoritytěsná většina

bare: bare one's teethvycenit zuby

drum: oil drumropný barel

essential: only the bare essentialsjen to nejnutnější

bare: bare feetbosé nohy

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bone: bare bones(hrubá) kostra, základ(y)