Hlavní obsah

just

Vyskytuje se v

case: (just) in casepro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)

desert: get one's just desertsdostat co proto

job: it is just the jobto je přesně ono to chci

just: just likezrovna tak jako

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

now: just nowprávě (teď) před chviličkou

on: it's (just) not onto prostě nejde

only: only justprávě, zrovna, teprve před chvílí

same: all/just the samenicméně, přesto, přes to všechno

shy: (just) shy ofsth těsně pod co určitou hodnotou či hranicí

so: (just) as ... so(stejně) jak ... tak (i)

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

talker: (just a) talkermluvka, kecka, kecal kdo moc mluví, ale skutek utek

thing: be just the thingbýt to pravé, být přesně ono

think: just thinkjen si představ

well: (it is) just as wellještě že (tak), (to) je jenom dobře, aspoň že (tak)

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

show: (just) for show(jen) pro/na efekt

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

past: It is just past the bridge.Je to hned za mostem.

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

wait: Just you wait.Jen počkej. a uvidíš

sake: just for the sake of itjen tak, pro nic za nic bez důvodu

second: Just a second!Moment!

bída: only very hardly, těsně ap. only justjen s bídou sotva ap.

dělaný: be just right for sth/sbbýt pro co/koho jako dělaný

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

jistota: just to be sure/in casejen pro jistotu

náhodou: pro případ just in case, kdyby snad on the chance of sthkdyby náhodou

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

pro: just in casejen pro případ (že)

případ: just in casepro všechny případy, jen pro případ pro jistotu

shrnutí: just to sum up/summarize...(jen) pro shrnutí...

stejně: just as ..., spolu s together with ...stejně jako ...

tentokrát: for once, just this once(pouze) pro tentokrát

těsně: just/immediately before sthtěsně před čím časově

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

doopravdy: He was just acting. It wasn't for real.Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.

dopočítat se: The sum just doesn't add up.Nemůžu se dopočítat. nevychází mi to

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

koupat se: He is just taking a bath.Právě se koupe.

minutka: Just a minute!Minutku (počkejte)!

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

obědvat: I'm just having lunch.Právě obědvám.

odjet: The bus has just left.Autobus právě odjel.

okamžik: Just a minute/moment/second please.Okamžik, prosím.

proběhnout: He just ran through my office.Mojí kanceláří jenom proběhl.

prostě: Just do it.Prostě to udělej.

přistěhovat se: We have just moved in.Právě jsme se přistěhovali.

rekapitulace: just to recap...jen pro rekapitulaci...

řešit: We are just trying to solve/looking into it.Právě to řešíme.

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

sranda: I'm just kidding.Dělám si srandu.

stihnout: We (only) just made it.Stihli jsme to jen tak tak.

svačit: We are just having a snack.Právě svačíme.

tipovat: I am just guessing.Jenom tak tipuji.

upřesnění: just to be more specific/accurate...jen pro upřesnění...

vhod: He came just at the right moment.Přišel právě vhod.

však: Just (you) wait!Však počkej!

výborný: Well, that's great!, That's just perfect!iron. Tak to je výborný!

z, ze: just for funjen z legrace

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

zdát se: You were just imagining it.To se ti jen zdálo.

zdržovat se: You're just wasting your time with it.Zbytečně se tím zdržuješ.

zdvořilost: just to be polite, only out of courtesyjen ze zdvořilosti

zrovna: I was just calling you, when ...Zrovna jsem ti volal, když ...

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

schválnost: Of all the luck!, That's just my luck!To je zákon schválnosti!

stačit: Just say the word., You only need to ask.Stačí říct.

zasloužit (si): get one's just deserts/duedostat co si kdo zaslouží

any: not just any sb/sthne jen tak nějaký kdo/co