Hlavní obsah

třeba

Příslovce

  1. (nutno) necessaryNení třeba.There is no need to.Je na to třeba spousta odvahy.It takes a lot of courage.být třebabe necessary, (k provedení ap.) take sthbude-li třebaif necessary, if need be
  2. (dokonce) even
  3. (pro mě za mě) for all I care(pokud chceš) if you like to do sth
  4. (možná) maybe(snad) perhapsnebo pomocí can, mayMohli bychom třeba zajít ...We might go to ...
  5. hovor.(například) for example/instancejako třeba ...such as ...

Vyskytuje se v

třeba: Mám to otevřít? – Třeba.Shall I open it? – I don't mind if you do.

znepokojovat se: Není třeba se znepokojovat.There's no need to be alarmed.