Hlavní obsah

even [ˈiːvən]

Příslovce

  1. dokonce, i v kladných větách, ani po záporuHe didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.
  2. ještě méně, více ap.

Přídavné jméno

  1. stálý, stabilní, neměnný hodnotaeven datednešní datum
  2. rovný, zarovnaný, plochý povrchmake sth evenzarovnat co plochu
  3. stejný, rovný, rovnoměrný rozdělení ap.les. even-agedstejnověký lesní porostpull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.
  4. vyrovnaný, nerozhodný zápas ap.
  5. with sb hovor. vyrovnaný, kvit, vypořádaný s kým
  6. sudý čísloeven-numberedsudý pozice, věc ap.even pagelevá strana v knize
  7. even(s) BrEvyrovnaný, padesát na padesát, padesátiprocentní šanceeven breakpadesátiprocentní šancean even poundpřesně jedna libra

Vyskytuje se v

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

evening: towards eveningk večeru, v podvečer, navečer

evening: Good evening!Dobrý večer!

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

not: not even ...dokonce ani ...

outfit: evening outfitvečerní šaty

primrose: evening primrosepupalka

wear: evening wearspolečenský oděv

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.