Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) if(náhodou) shouldpojí se s min. č.Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyeven if

Částice

  1. (kéž) if (only), I wishKdyby tak byl tady.If only he were here.Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?
  2. (možnost děje)pomocí should

Vyskytuje se v

i: i kdyby podmínkaeven if

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

tak: Kdyby tu tak byl.If only he was here.

ty: Kdybych byl tebou.If I were you.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me