Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) damage(újma) harm, injury, losszpůsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage
  2. (neprospěch) form. detriment, hurt, damageNebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

Příslovce

  • pity, shame, čeho(marné vynaložení) waste of sthTo je ale škoda!What a pity/shame!To je škoda času.It's a waste of time.

Vyskytuje se v

likvidátor: likvidátor škod/pojistných událostí pojišťovnyBrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjuster

likvidovat: ekon. likvidovat škodu pojišťovnasettle a claim

nenapravitelný: nenapravitelná škoda/křivdairreparable damage/wrong

věcný: věcná odpovědnost/škodamaterial responsibility/damage

nadělat: nadělat škodydo a lot damage

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

působit: Hurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.

škoda: To je ale škoda!What a pity/shame!

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

compensation: náhrada škodycompensation for damage

detriment: k újmě, ke škodě, na úkor/újmu čehoto the detriment of sth

earthquake: škody způsobené zemětřesenímearthquake damage

environmental: ekologická újma, škoda na životním prostředíenvironmental damage

liability: pojištění odpovědnosti za škoduliability insurance

liable: odpovědný za škodyliable for damages

property: škoda na majetkuproperty damage

wilful: úmyslné poškození, úmyslně spáchaná škodawilful damage

damage: Bouře napáchala spoustu škod.The storm did a lot of damage.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

pity: To je ale škoda!What a pity!

shame: To je škoda.It's a shame.

what: To je ale škoda!What a pity/shame!