Hlavní obsah

injury [ˈɪndʒərɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. to sth zranění, poranění, poškození, úraz čeho hl. nehodou způsobenélethal/deadly injurysmrtelné zraněnísustain severe injuriesutrpět těžká zranění
  2. to sth přen. ublížení, újma na čeminjury to sb's reputationpoškození čí pověsti

Vyskytuje se v

whiplash: whiplash (injury)hyperextenze/hyperflexe krku zranění z prudkého trhnutí hlavou - při havárii ap.

facial: facial injuryporanění obličeje

industrial: industrial injurypracovní úraz

layoff: injury layoffnemocenská, zdravotní volno kvůli zranění

personal: práv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

prone: injury-pronenáchylný ke zranění

self-inflicted: (intentional) self-inflicted injury(úmyslné) sebepoškození

spinal: med. spinal injuryporanění páteře

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.