Hlavní obsah

ruin [ˈruːɪn]

Podstatné jméno

  1. krach, úpadek
  2. zmar, zničenígo to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkázefall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout
  3. the ruins of sth trosky čeho říše ap.
  4. the ruins of sth zřícenina, rozvaliny, ruina čeho budovy ap.

Fráze

  1. in ruins v troskách ekonomika, systém ap.

Vyskytuje se v

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

otrávit: ruin/spoil sb's lifeotrávit komu život

pozůstatek: remains, trosky ruins of sthpozůstatky čeho

troska: lie in ruinsbýt v troskách město, hospodářství ap.

kazit: ruin one's eyes/healthkazit si oči/zdraví

podlomit: That ruined his health.To podlomilo jeho zdraví.

rozvalina: castle ruinsrozvaliny hradu

záhuba: be on the road to ruin, head for disasterřítit se do záhuby

zničit: ruin one's health by sthzničit si zdraví čím

ruin: go to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkáze