Hlavní obsah

lie [laɪ]

Slovesopt lay, pp lain, ger lying

  1. ležet, spočívatlie overbýt odložený záležitost na příště
  2. ležet, nacházet se kde město ap.
  3. být jaký o stavuThe town lies in ruins.Město je v troskách.lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý
  4. in sth BrE být na čem, udržovat si pozici
  5. in sth spočívat v čem problém ap.success lies in sthúspěch spočívá v čem
  6. kniž.válet se mlha, mraky ap.
  7. lie heavy on sbtížit koho

Podstatné jméno

  • ležtell lieslhátform. pack of liessnůška lží

Vyskytuje se v

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie down: be lying downležet

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

lying: lying on backleh na zádech

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

břicho: lie proneležet na břiše

důraz: lay/put stress/emphasis on sthklást důraz na co

klást: lay wreathsklást věnce

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

ladem: lie fallowležet ladem pole ap.

leh: prone position, lying on one's stomachleh na břiše

lež: white lienevinná/milosrdná lež dobře míněná

ležet: lie prone/prostrateležet na břiše

nárok: lay claim(s), lodge a claim to sthčinit si nárok na co

přísahat: commit perjury, perjure osf, lie under oathpráv. křivě přísahat

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

snůška: pack of liessnůška lží

stůl: lay/set the tableprostřít stůl

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

troska: lie in ruinsbýt v troskách město, hospodářství ap.

uložit se: lie down to sleep, jít spát go to beduložit se k spánku

základ: lay the foundations of sthi přen. položit základy čeho

zásoba: stockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

lhát: Don't lie to me!Nelži mi!

natáhnout: lay a carpetnatáhnout koberec

obelhat: You lied to me.Obelhal jsi mne.

obvinit: He accused him of theft/lying.Obvinil ho z krádeže/ze lži.

položit: lay a carpetpoložit koberec

položit se: She lay down on the bed.Položila se na postel.

průhledný: transparent lieprůhledná lež

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

pustý: downright liepustá lež

spočívat: The problem lay in ...Problém spočíval v ...

sprostý: That's a dirty lie.To je sprostá lež.

šířit: spread liesšířit lži

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!hovor. Polib mi šos!

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.

věž: big/monstrous lie, hovor. whopperlež jako věž

zakopaný: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je zakopaný pes!

život: lay down one's life for sb/sthpoložit za koho/co život

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost