Hlavní obsah

door [dɔː]

Podstatné jméno

  1. dveře zařízenísliding/folding doorposuvné/shrnovací dveředoor pocketdveřní (odkládací) přihrádka v automobilu
  2. vchod, dveře do domu ap.main/back doorhlavní/zadní vchoddoor pricecena (vstupenky) na místě

Podstatné jméno

  1. answer the door (jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání
  2. do sth by the back door dělat co tajně, pokoutně
  3. close the door on sth pustit z hlavy co, se (dál) nezabývat čím, se dál nestarat o co
  4. (from) door to door od výchozího bodu k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce
  5. get one's foot in the door pootevřít si dveře na nový trh ap.
  6. lay sth at sb's door připisovat na vrub, obviňovat koho z čeholay sth at sb's door hovor. házet na triko komu/co
  7. out of doors venku, v přírodě ne uvnitř budovy

Vyskytuje se v

backdoor: back doorzadní vchod

death: be at death's doormít smrt na jazyku

next door: be next door to sthbýt hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

back: back doorzadní dveře

batten: batten doorlaťové dveře

bell: door bellzvonek u dveří

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

guard: door guardvrátný, portýr

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

next door: live next doorbydlet vedle soused

overhead: overhead door(nahoru) vysouvací dveře garáže ap.

overhead: overhead doorvýsuvná vrata garážová ap.

sliding: sliding doorposuvné dveře

to: pull/push the door topřivřít dveře

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

open: He kicked the door open.Rozkopl dveře.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

létací: lítací dveře(double) hl. BrE swing/AmE swinging doors

namále: mít už namále před smrtíbe at death's door

nouzový: nouzový východemergency exit, požární fire door

otáčivý: otáčivé dveře/pódiumrevolving door/stage

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

podomní: podomní obchodníkhawker, door-to-door seller

posuvný: posuvné dveřesliding door

prásknout: prásknout dveřmislam/bang the door (shut)

praštit: praštit dveřmislam the door

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

skleněný: skleněné oko/dveřeglass eye/door

služební: služební vchodservice door, pro zaměstnance též staff entrance

únikový: únikové dveřeescape door

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

zadní: zadní dveředomu back door, kabiny auta rear door, zavazadlového prostoru tailgate

zarážka: dveřní zarážkadoorstop, door-check

závěs: dveřní závěsy pantydoor hinges

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zazvonit: zazvonit na koho u dveříring at sb's door

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

bouchat: Bouchala na dveře.She was banging/pounding on the door.

bouchnout: Bouchla dveřmi.She slammed/banged the door.

dokořán: otevřít dveře dokořánopen the door wide

doprovodit: doprovodit koho ven/ke dveřímsee sb out/to the door

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

chtít: Ty dveře chtějí namazat.The door needs oiling.

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

mlátit: mlátit na dveřebang/hammer on the door

mlátit: mlátit dveřmislam/bang the door

objevit se: Objevil se ve dveřích.He appeared in the door.

otočit: Otočil jsem klíčem ve dveřích.I turned the key in the door.

postranní: postranní dveřeside door

přední: přední dveřefront door

přiskřípnout: Přiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.

přivřít: Přivři ty dveře.Pull/Push the door to.

přivřít: Přivřel jsem si prsty do dveří.I caught my fingers in the door.

rozletět se: Dveře se rozletěly.The door swung open.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

vedle: soused od vedlenext-door neighbour

vedlejší: ve vedlejší místnosti(in the room) next door, in the adjacent room

vykopnout: Vykopl dveře.He kicked down the door.

vyrazit: Vyrazili dveře.They broke down the door.

zacloumat: Zacloumal dveřmi.He shook the door.

zaklepat: zaklepat na koho/čí dveřeknock on sb's door

zamknout: Zamkl jsi (dveře)?Have you locked the door?

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

závora: zavřít dveře na závorulatch/bolt the door

zavřít: Zavři dveře.Close/Shut the door.

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

hrobník: utéct hrobníkovi z lopatycheat death, return from death's door

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted