Hlavní obsah

door [dɔː]

Podstatné jméno

  1. dveře zařízenísliding/folding doorposuvné/shrnovací dveředoor pocketdveřní (odkládací) přihrádka v automobilu
  2. vchod, dveře do domu ap.main/back doorhlavní/zadní vchoddoor pricecena (vstupenky) na místě

Podstatné jméno

  1. answer the door (jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání
  2. do sth by the back door dělat co tajně, pokoutně
  3. close the door on sth pustit z hlavy co, se dál nestarat o co
  4. (from) door to door od výchozího bodu k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce
  5. get one's foot in the door pootevřít si dveře na nový trh ap.
  6. lay sth at sb's door připisovat na vrub, obviňovat koho z čeholay sth at sb's door hovor. házet na triko komu/co
  7. out of doors venku, v přírodě ne uvnitř budovy

Vyskytuje se v

death: be at death's doormít smrt na jazyku

door: answer the door(jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání

next door: be next door to sthbýt hned vedle čeho jedna místnost vedle druhé ap.

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

back: back doorzadní dveře

batten: batten doorlaťové dveře

bell: door bellzvonek u dveří

guard: door guardvrátný, portýr

neighbour: next-door neighboursoused od vedle

overhead: overhead door(nahoru) vysouvací dveře garáže ap.

sliding: sliding doorposuvné dveře

to: pull/push the door topřivřít dveře

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

open: He kicked the door open.Rozkopl dveře.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

létací: (double) hl. BrE swing/AmE swinging doorslítací dveře

namále: be at death's doormít už namále před smrtí

nouzový: emergency exit, požární fire doornouzový východ

otáčivý: revolving door/stageotáčivé dveře/pódium

otevřít: go open the door, když někdo zvoní go answer the doorjít otevřít (dveře)

podomní: hawker, door-to-door seller, zast. peddler, zast. chapman, řidč., zast. doorknockerpodomní obchodník

posuvný: sliding doorposuvné dveře

prásknout: slam/bang the door (shut)prásknout dveřmi

praštit: slam the doorpraštit dveřmi

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

skleněný: glass eye/doorskleněné oko/dveře

služební: service door, pro zaměstnance též staff entranceslužební vchod

únikový: escape doorúnikové dveře

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

zadní: domu back door, kabiny auta rear door, zavazadlového prostoru tailgatezadní dveře

zarážka: doorstop, door-check, door-catchdveřní zarážka

závěs: door hingesdveřní závěsy panty

zavřený: behind closed doorsobraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.

zazvonit: ring at sb's doorzazvonit na koho u dveří

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

bouchat: She was banging/pounding on the door.Bouchala na dveře.

bouchnout: She slammed/banged the door.Bouchla dveřmi.

dokořán: open the door wideotevřít dveře dokořán

doprovodit: see sb out/to the doordoprovodit koho ven/ke dveřím

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

chtít: The door needs oiling.Ty dveře chtějí namazat.

klepat: Someone is knocking on/at the door.Někdo klepe (na dveře).

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

mlátit: bang/hammer on the doormlátit na dveře

objevit se: He appeared in the door.Objevil se ve dveřích.

otočit: I turned the key in the door.Otočil jsem klíčem ve dveřích.

postranní: side doorpostranní dveře

přední: front doorpřední dveře

přiskřípnout: I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.Přiskřípl jsem si prst do dveří.

přivřít: He pulled/pushed the door to.Přivřel dveře.

rozletět se: The door swung open.Dveře se rozletěly.

uslyšet: She heard steps behind the door.Uslyšela kroky za dveřmi.

vedle: next-door neighboursoused od vedle

vedlejší: (in the room) next door, in the adjacent roomve vedlejší místnosti

vykopnout: He kicked down the door.Vykopl dveře.

vyrazit: They smashed down the door.Vyrazili dveře.

zacloumat: He shook the door.Zacloumal dveřmi.

zaklepat: knock on sb's doorzaklepat na koho/čí dveře

zamknout: Have you locked the door?Zamkl jsi (dveře)?

zaslechnout: hear footsteps behind the doorzaslechnout kroky za dveřmi

závora: latch/bolt the doorzavřít dveře na závoru

zavřít: Close/Shut the door.Zavři dveře.

funus: miss the bus, lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

hrobník: cheat death, return from death's doorutéct hrobníkovi z lopaty

křížek: lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

backdoor: back doorzadní vchod