Hlavní obsah

see [siː]

Slovesopt saw, pp seen

 1. sb/sth (u)vidět, spatřit koho/co vnímat zrakemLet me see (it).Ukaž(te) (mi to).as I see itpodle mě
 2. sb navštívit, potkat koho, přijít ke komu na návštěvu ap.I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzkuThe boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.go to see sbjít navštívit kohogo to see the doctorjít k lékaři
 3. sth vidět, zhlédnout co film ap.
 4. Wait and see.Počkej a uvidíš.
 5. chápat, rozumět, vědět co se řeklo ap.
 6. sb/sth as sth vnímat koho/co jako co, považovat koho/co za co
 7. sth představit si, představovat si, vidět před sebou co v budoucnuSee who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.
 8. to sth dohlédnout na co, postarat se o co, zajistit cosee (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...
 9. sb swh doprovodit, vyprovodit, dovést koho kamWill you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc
 10. see a lot of sbčasto se vídat s kým
 11. be seeing sb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztahAre you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?
 12. viz odkaz v textusee above/belowviz výše/níže

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

fail: I fail to seenedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasu

fit: see fitpovažovat za vhodné

jigsaw: jig-sawpřímočará pila vertikální, lupenka, lupenková pilka

last: see the last of sbvidět koho naposled

light: see the light of dayspatřit světlo světa, vzniknout, zrodit se

light: see the lightprohlédnout, pochopit co, přijít na co

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

red: see red(roz)zuřit (se), vidět rudě

remain: it remains to be seen whether ...teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco stane

see into: see sb intosth zavést, doprovodit koho kam

see into: see into sthprozkoumat, prošetřit co, podívat se na co problém ap.

see off: see sb offvyprovodit koho k vlaku ap.

see out: see sb outvyprovodit koho z domu ap.

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

see through: see sth throughdovést až do konce co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

abrasive: abrasive sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

below: see belowviz níže

chop: chop sawpokosová pila

chop: (metal) chop sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

daylight: see daylightuzřít světlo světa, přen. vidět světlo na konci tunelu

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

portable: portable circular sawruční kotoučová pila

radial: tech. radial saw(ramenová) kotoučová pila

saw: chain sawřetězová/motorová pila

saw: buzz sawkotoučová pila, cirkulárka

saw: power sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonem

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

saw: saw offodříznout pilou

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fit: Do as you see fit.Dělej, jak myslíš.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

last: When I saw her last ...Když jsem ji naposledy viděl ...

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

let: Let me see it.Ukaž mi to.

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

soon: See you soon.Brzy na shledanou.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

will: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

dioptrický: dioptrické brýleoptical/seeing glasses/form. spectacles, AmE též eyeglasses, předepsané prescription glasses

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dvojmo: vidět dvojmosee double, have double vision

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

motorový: motorová pilařetězová chainsaw, obecně power saw

návštěva: jít na návštěvu ke komupay sb a visit, go to see sb

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

pila: tech. kotoučová pilaBrE circular/AmE buzz saw

přijít: přijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

řetězový: tech. řetězová pilachainsaw, chain saw

shledaná: zatím na shledanousee you

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

vidění: být k viděníbe to be seen, pro veřejnost be on public display

vidět: být vidětbe visible, projevovat se show, být zahlédnut be seen

vidina: mít vidinybe seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephants

výše: viz výšesee above

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

aby: Dohlédni, aby ...See (to it) that ...

brzký: na brzkou shledanousee you soon

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

čau: Čau zítra.See you tomorrow.

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.It's been a long time., hovor. Long time no see.