Hlavní obsah

saw [sɔː]

Související hesla

pt of see

Podstatné jméno

  1. tech.pila, pilkachain sawřetězová/motorová pilabuzz sawkotoučová pila, cirkulárkapower sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonemchop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila
  2. rčení moudré

Vyskytuje se v

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

fail: I fail to seenedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasu

fit: see fitpovažovat za vhodné

jigsaw: jig-sawpřímočará pila vertikální, lupenka, lupenková pilka

last: see the last of sbvidět koho naposled

light: see the light of dayspatřit světlo světa, vzniknout, zrodit se

mind: see sth in one's mind's eyevidět co v představách, živě si představovat co

much: not see much of sbmoc nevídat koho, nevidět koho často, vidět koho zřídka

red: see red(roz)zuřit (se), vidět rudě

remain: it remains to be seen whether ...teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco stane

see: be seeingsb chodit, scházet se, vídat se s kým mít milostný vztah

see into: see sb intosth zavést, doprovodit koho kam

see off: see sb offvyprovodit koho k vlaku ap.

see out: see sb outvyprovodit koho ke dveřím, z domu ap.

see through: see sb through(vy)pomoci komu dočasně finančně ap.

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

abrasive: abrasive sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

below: see belowviz níže

chop: chop sawpokosová pila

come: come to see sbpřijít na návštěvu za kým koho

in: see sth in a mirrorvidět co v zrcadle

pink: hovor. see pink elephantsmít vidiny, vidět bílé myšky

portable: portable circular sawruční kotoučová pila

radial: tech. radial saw(ramenová) kotoučová pila

saw: chain sawřetězová/motorová pila

see: Holy SeeSvatý/Papežský stolec

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

already: I've already seen it.Už jsem to viděl.

can: The statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

ever: Have you ever seen anything like it?Viděl jsi někdy něco takového?

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

just: I've just seen him.Právě jsem ho viděl.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

later: See you later.Tak zatím (na shledanou).

let: Let me see it.Ukaž mi to.

long: She was longing to see it.Toužila to vidět.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

must: You must see that film.Ten film musíš vidět.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

soon: See you soon.Brzy na shledanou.

that: the guy that I sawten chlap, co jsem ho viděl

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

way: Try to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.

well: It's well worth seeing.Rozhodně to stojí za vidění.

will: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

worth: The film's really worth seeing.Ten film stojí za vidění.

alligator: See you later, alligator!Tak těpic., Tak zatím. při loučení

dioptrický: optical/seeing glasses/form. spectacles, AmE též eyeglasses, předepsané prescription glassesdioptrické brýle

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

doktor: go to see the doctorjít k doktorovi

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

jít: následovat follow sb, navštívit ap. go to see sbjít za kým

motorový: řetězová chainsaw, obecně power sawmotorová pila

návštěva: pay sb a visit, go to see sbjít na návštěvu ke komu

pila: BrE circular/AmE buzz sawtech. kotoučová pila

přijít: come to see sb, visit sbpřijít na návštěvu ke komu

řetězový: chainsaw, chain sawtech. řetězová pila

shledaná: see youzatím na shledanou

slepecký: BrE guide dog, AmE seeing-eye dogslepecký pes

teprve: That remains to be seen.To se teprve uvidí.

uznat: see/think fituznat za vhodné

vidění: be to be seen, pro veřejnost be on public displaybýt k vidění

vidět: be visible, projevovat se show, být zahlédnut be seenbýt vidět

vidina: be seeing things, be having visions, hlavně z opilosti hovor. see pink elephantsmít vidiny

výše: see aboveviz výše

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

vztek: get angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander updostat vztek na koho

zatím: See you!, So long!, Bye for now.hovor. Tak zatím. na shledanou

aby: See (to it) that ...Dohlédni, aby ...

brzký: see you soonna brzkou shledanou

být: The mountain can be seen from far away.Horu je vidět z dálky.

čau: See you tomorrow.Čau zítra.

dlouho: It's been a long time., hovor. Long time no see.Dlouho jsme se neviděli.

doprovodit: see sb out/to the doordoprovodit koho ven/ke dveřím

chápat: I see., I get the point.Už chápu.

chodit: Are you seeing anyone?Chodíš s někým?

jak: He saw him smoking.Viděl ho, jak kouří.

jakmile: The moment he saw me ...Jakmile mě uviděl ...

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

jo: I see!A jo! chápu

k, ke, ku: go to (see) the doctorjít k doktorovi

kino: go to the BrE cinema/AmE movies, go to (see) a movie, take in a filmjít do kina

lékař: go to see a doctorjít k lékaři

mžitka: It made him see stars.Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.

na: see you (tomorrow)na shledanou (zítra)

nám: Come to our place., na návštěvu Come to see us.Přijď k nám.

naposled: When did you last see him?Kdys ho viděl naposled?

nějaký: There's a certain Mr Brown to see you.Přišel za vámi nějaký pan Brown.

obrázek: What can you see in the picture?Co vidíte na obrázku?

padat: I saw a shooting star.Viděl jsem padat hvězdu.

podívat se: Let me see.Ukaž, podívám se na to.

popřít: He denied having seen her.Popřel, že ji viděl.

posoudit: See for yourselves.Posuďte sami.

příště: When you next see her ...Až ji potkáš příště ...

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

sotva: The moment he saw me ...Sotva mě uviděl ...

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

spatřit: UFO was sighted/seen.Bylo spatřeno UFO.

stát: It is worth seeing.Stojí to za vidění.

tebou: He came to see you.Přišel za tebou.

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

ukázat: Let me see (it).Ukaž (mi to).

uvidět: I can't wait to see it.Nemůžu se dočkat, až to uvidím.

vcítit se: Try to put/see yourself in his shoes.Zkus se vcítit do jeho situace.

vhodný: Do as you see fit.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

vyhledat: Seek medical attention., jděte k doktorovi See a doctor.Vyhledejte lékaře.

vysvětlit: I don't understand it., I see/have no explanation for this.Nedovedu si to vysvětlit.

vždy: Each time I see him ...Vždy, když ho potkám ...

za: It is worth seeing.Stojí to za vidění.

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.

zažít: I've never seen anything like it in my life.Něco takového jsem ještě nezažil.

zhlédnout: see a filmzhlédnout film

zítra: See you tomorrow.Na shledanou zítra.

zapíjet: be drowning one's sorrowszapíjet žal

topit se: He is drowning!On se topí!

zaniknout: Her voice was drowned by the noise.Její hlas zanikl v hluku.

utápět: be drowning one's sorrows in drinkutápět starosti v alkoholu

drown: be drownedutopit se