Hlavní obsah

keen [kiːn]

Přídavné jméno

  1. on (doing) sth, to do sth (dy)chtivý udělat coI'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit po čem
  2. on sth hl. BrE nadšený, zapálený pro cobe keen on sthmít rád co, být zapálený pro co
  3. silný, intenzivní emoce ap., živý zájem
  4. bystrý, pronikavý intelektShe has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.
  5. be keen on sb BrE, hovor. letět, brát na koho, být blázen do koho milostně, sexuálně
  6. ostrý, tvrdý konkurence ap.
  7. BrEpříznivý ceny
  8. ostrý břit ap.

Vyskytuje se v

blázen: být blázen do čehobe crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sth

postřeh: Máš postřeh.You have a keen eye., You are very observant.

vášnivý: vášnivý sběratelavid/passionate/keen collector