Hlavní obsah

sharp [ʃɑːp]

Vyskytuje se v

sharp: at the sharp end of sthv první linii, hned na ráně, v nejobtížnější části čeho

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

practice: sharp practicenekalé praktiky

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

prudký: sharp/swift movementprudký pohyb

přesně: at seven sharppřesně v sedm

zatáčka: sharp/gentle bend/curveostrá/mírná zatáčka

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

sebou: hurry up, look sharp, hovor. make it snappy, shake a leg, buck uphodit sebou pohnout si

ucho: be shrewd/sharp/cannymít za ušima