Hlavní obsah

sharp [ʃɑːp]

Vyskytuje se v

bend: sharp bendostrá/prudká zatáčka

practice: sharp practicenekalé praktiky

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

honem: Honem!Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!

pospíšit si: Pospěš si!Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!

prudký: prudký pohybsharp/swift movement

prudký: prudká bolestsharp pain

přesně: přesně v sedmat seven sharp

zatáčka: ostrá/mírná zatáčkasharp/gentle bend/curve

kostra: Pohni/Hejbni kostrou!Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!

sebou: hodit sebou pohnout sihurry up, look sharp, hovor. make it snappy

ucho: mít za ušimabe shrewd/sharp/canny