Hlavní obsah

feel [fiːl]

Slovesopt&pp felt

 1. cítit (se), pocítit, mít pocitHow are you feeling today?Jak se dnes cítíte?I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.be feltbýt cítit dopady ap.feel strongly abouthodně záležet komu na čem
 2. zdát se, být jaký, vyvolávat jaký pocit událost, zážitek ap.It feels good.Je to příjemný pocit.
 3. být na dotyk jakýIt feels cold.Studí to.The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.It feels like mud.Na omak je to jako bahno.
 4. vypadat, že bude jak, být jak o počasíIt felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.
 5. sth osahat (si), ohmatat (si) co, sáhnout si na co na povrchFeel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.
 6. tušit, cítit (intuitivně)
 7. about sth myslet si co o čem, mít názor na coHow do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?
 8. feel like doing sth mít chuť, chtít dělat co dát si ap.I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

Podstatné jméno

 1. povrch čeho na dotyk hmatový dojemthe cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla
 2. dojem, atmosféra z určitého místa ap.The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.
 3. for sth cit pro co přirozený, pro činnost ap.

Vyskytuje se v

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

bone: feel sth in one's bonescítit co v kostech

compel: feel compelledto do sth cítit povinnost udělat co

feel for: feel (around) forsth šátrat po čem hledat ve tmě ap.

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

free: feel free to do sthnebát se, neostýchat se, klidně udělat co

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

leave out: feel left outcítit se opomíjený

lousy: feel lousycítit se mizerně

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

sorry: feel/be sorry for sblitovat/být líto koho

up: feel up to sthtroufat si, cítit se na co

welcome: make sb (feel) welcome(vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

cheap: feel cheap about sthcítit se trapně kvůli čemu

crummy: feel crummycítit se mizerně

dizzy: feel dizzymít závrať

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

guilty: make sb feel guiltyvzbudit v kom pocit viny

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

hat: felt hatplstěný klobouk

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

hot: be/feel hotbýt horko komu

hurt: feeling of hurtpocit křivdy

interest: feel interest in sthzajímat se o co

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

shame: feel shamestydět se

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek.

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

blue: feel bluebýt smutný

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

come on: I feel a flu coming on.Leze na mne chřipka.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel for: He felt (around) for the torch.Šátral (kolem sebe) po baterce.

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

ice: feel like icebýt ledový studený

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

sorry: I felt sorry for her.Bylo mi jí líto.

strange: I feel strange.Je mi divně.

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

hřejivý: hřejivý pocitgratifying feeling

chuť: mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

rozpaky: být v rozpacíchbe/feel embarrassed, be/feel abashed

solidární: být solidární s kýmfeel solidarity with sb

tep: nahmatat/změřit komu tepfeel/take sb's pulse

výčitka: mít výčitky (svědomí)be full of remorse, feel pangs of conscience

zle: komu je zle nevolnosb is/feels sick

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

být: Je mi špatně.I feel sick.

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

cítit se: Dnes se na to necítím.I don't feel up to it today.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dotek: být drsný na dotekbe rough to the touch, feel rough

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

chuť: Mám chuť na zmrzlinu.I feel like having an ice cream.