Hlavní obsah

chuť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (smysl) (sense of) tasteřidč. gustation
  2. (příchuť) taste, flavourAmE flavorbýt bez chutibe flavourless/insipid/tastelesspřijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth
  3. (k jídlu) na co i přen. appetite for sthDobrou chuť!Bon appétit!, (přeje-li číšník ap. též) Enjoy your meal!
  4. (chtění) na co desire to do sth(i na jídlo ap.) craving for sth(nutkání) urge to do sth(zápal ap.) zest, gustoNemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?Mám chuť na zmrzlinu.I feel like having an ice cream.Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

Vyskytuje se v

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

zdravý: zdravá chuť k jídluhealthy/hearty appetite

zkazit: zkazit chuť komuput sb off his/her feed