Hlavní obsah

dostat

Dokonavé sloveso

 1. (obdržet) co get, receive(získat) obtain(osobně) be given sthMohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?
 2. (nemoc ap.) co getform. contract sthhovor. catch sth(nakazit se) become infected with sth(onemocnět) fall ill, go down with sth(postupně získat) develop sthDostal chřipku.He fell ill with flu.Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.dostat rýmucatch a colddostat hladget hungry
 3. (rozum ap.) become, get, godostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve
 4. (s úsilím získat) get, obtain(dosáhnout) attain sthdostat přidáno na platuget a rise/AmE raise
 5. (zboží) receive
 6. (sehnat) get
 7. (s úsilím umístit) co kam get sth swh, odkud get sth out of sth
 8. (přinutit) koho kam get sb swh
 9. (být hubován ap.)Ty dostaneš!You'll catch it!dostat vynadánoget a dressing-down, be reprimanded, get an earful
 10. (chytit,trefit,zabít) get
 11. přen. expr.(překvapit, zaskočit) koho get sb
 12. (být zasažen dějem) get, receive(gól ap.) concededostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat pokutu za cobe fined for sth

Vyskytuje se v

dar: dostat co daremget sth as a gift

dostat se: dostat se k mocicome to power

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

infekce: dostat infekci z čehoget an infection from sth

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

prémie: dostat prémiireceive bonus

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

příkaz: dostat příkaz udělat cobe ordered to do sth

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

spor: dostat se do sporu s kýmget into an argument with sb

strach: dostat strachget scared

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

žízeň: dostat žízeňget thirsty

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

dostat se: Dostali se k našim datům.They gained access to our data.

dostat se: K tomu se dostaneme později.We will come to that later.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

lacině: Dostal jsem to lacino.I got it cheap.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

pakatel: dostat co za pakatelget sth for a song

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

přidělit: dostat přiděleno cobe assigned/allotted sth

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

smyk: dostat se do smyku, dostat smykgo into a skid

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

úpal: dostat úpalget heatstroke

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

výprask: dostat výpraskget a thrashing/hovor. hiding

zaplatit: Nedostali zaplaceno.They didn't get paid.

žihadlo: Dostal žihadlo od ...He was stung by ...

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

koš: dostat košemhovor. get the push, be turned down

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due

zelená: dostat zelenouget the green light, svolení get the thumbs up

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

allot: be allotted sthdostat přiděleno co

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

ascend: ascend to powerdostat se k moci

back: get sth backdostat co zpátky peníze ap.

bail: make bailbýt propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kauci

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci

brainwave: have a brainwavedostat nápad

break: get a breakdostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

chew up: be chewed updostat zabrat být poničen ap.