Hlavní obsah

dostat

Dokonavé sloveso

 1. (obdržet) co get, receive(získat) obtain(osobně) be given sthMohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?
 2. (nemoc ap.) co getform. contract sthhovor. catch sth(nakazit se) become infected with sth(onemocnět) fall ill, go down with sth(postupně získat) develop sthDostal chřipku.He fell ill with flu.Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.dostat rýmucatch a colddostat hladget hungry
 3. (rozum ap.) become, get, godostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve
 4. (s úsilím získat) get, obtain(dosáhnout) attain sthdostat přidáno na platuget a rise/AmE raise
 5. (zboží) receive
 6. (sehnat) get
 7. (s úsilím umístit) co kam get sth swh, odkud get sth out of sth
 8. (přinutit) koho kam get sb swh
 9. (být hubován ap.)Ty dostaneš!You'll catch it!dostat vynadánoget a dressing-down, be reprimanded, get an earful
 10. (chytit,trefit,zabít) get
 11. přen. expr.(překvapit, zaskočit) koho get sb
 12. (být zasažen dějem) get, receive(gól ap.) concededostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat pokutu za cobe fined for sth

Vyskytuje se v

dar: dostat co daremget sth as a gift

dostat se: dostat se k mocicome to power

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

infarkt: dostat infarkthave a heart attack

infekce: dostat infekci z čehoget an infection from sth

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

odměna: dostat co za odměnu za coget sth as a reward for sth

padák: hovor. dostat padáka vyhazovget/be sacked/fired, get the axe/sack/bird

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

prémie: dostat prémiireceive bonus

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

příkaz: dostat příkaz udělat cobe ordered to do sth

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

rýma: mít/dostat rýmuhave/catch a cold

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

spor: dostat se do sporu s kýmget into an argument with sb

strach: dostat strachget scared

styk: dostat se do/být ve styku s kýmget/be in touch with sb

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

špice: dostat se na špiciget to the top/do vedení lead

užší: dostat se do užšího výběru kandidátbe shortlisted

vyhazov: dostat vyhazovbe/get fired/sacked, get the axe

výpověď: dostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's notice

vztek: dostat vztek na kohoget angry/mad with sb, see red, fly into a rage, hovor. get one's dander up

zabrat: dostat zabratbýt poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringer

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

žízeň: dostat žízeňget thirsty

čtyřka: Dostal z toho testu čtyřku.He got a D on the test.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

koruna: Dostal jsem to za pár korun.I got it for a song.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

lacině: Dostal jsem to lacino.I got it cheap.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.He got the most money.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

pakatel: dostat co za pakatelget sth for a song

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

potíž: dostat se do potížíget into trouble

pozice: sport. dostat se na vedoucí pozicitake the lead

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

přidělit: dostat přiděleno cobe assigned/allotted sth

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

smyk: dostat se do smyku, dostat smykgo into a skid

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmbe/get in contact/touch with sb

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

střet: dostat se do střetu s kýmcome into conflict with sb

špička: dostat se mezi špičkuget to the top

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

úpal: dostat úpalget heatstroke

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

výprask: dostat výpraskget a thrashing/hovor. hiding

zaplatit: Nedostali zaplaceno.They didn't get paid.

žihadlo: Dostal žihadlo od ...He was stung by ...

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

kapka: hovor. dostat kapkyget a ticking off, od šéfa ap. be on the mat

koš: dostat košemhovor. get the push, be turned down

okap: (dostat se) z deště pod okap(jump) out of the frying pan into the fire

popředí: dostat se do popředí vyniknout ap.come to the fore

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow

ulička: dostat se do slepé uličky jednání ap.reach a deadlock/a stalemate/an impasse

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due

zelená: dostat zelenouget the green light, svolení get the thumbs up

afraid: dostat strach, začít se bát z čehobecome afraid of sth

allot: dostat přiděleno cobe allotted sth

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

ascend: dostat se k mociascend to power

back: dostat co zpátky peníze ap.get sth back

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

bid: pokusit se dostat k mocimake a bid for power

brainwave: dostat nápadhave a brainwave

break: dostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.get a break

bring: dostat co pod kontrolu, podmanit (si) cobring sth under control

chew up: dostat zabrat být poničen ap.be chewed up

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

conditionally: dostat podmíněný trestbe conditionally discharged

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

debt: zadlužit koho, dostat koho do dluhůput sb in(to) debt

dressing-down: dostat vynadánoget a dressing-down

entrance: proniknout, dostat se kamgain entrance to sth

extricate: vymanit se, dostat se, vyváznout z čeho potíží ap.extricate osf from sth

dostat: dostat hladget hungry

fine: dostat pokutu za cobe fined for sth

fit: dostat se do kondiceget fit

flak: dostat kartáč od koho, být těžce kritizován kýmget a lot of flak from sb

fore: dostat se do popředícome to the fore

foreground: dostat se do popředícome to the foreground

get in: dostat se ke slovu v řeči jinýchget a word in

give: dostat cobe given sth

give up: inkasovat, dostat gólsport. give up a goal

hand: dostat se/přijít do ruky komucome into sb's hands

heavy: narazit na obtíže, dostat se do nesnázírun into heavy weather

hiding: dostat výpraskget a hiding

hit: schytat to, koupit to, dostat to zásah, ránu ap.get hit

hungry: dostat hlad, vyhladovětget hungry

hysterics: dostat hysterický záchvatgo into hysterics

incriminate: vystavit se trestnímu stíhání, dostat se do podezření svým přičiněnímincriminate osf

injection: dostat injekcihave an injection

into: vlézt, nasednout, dostat se do čehoget into sth

jumpy: dostat strach, znervóznětget jumpy

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

lead: ujmout se vedení, dostat se do čelatake the lead

leak: dostat trhlinu, začít téct nádoba, loď ap.spring a leak

licking: dostat nářeztake a licking

merry: dostat se do nálady, líznout se alkoholemget merry

nitty-gritty: dostat se k jádru (věci)get down to the nitty-gritty

nod: dostat svoleníget the nod

notify: dostat oznámení, být uvědoměn o čem, dostat upozornění na coget notified about/of sth

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

pay: dostat zaplacenoget paid

place: být přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.get a place

power: dostat se k mocicome (in)to power

precedence: dostat přednostbe given/get precedence