Hlavní obsah

jízda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (svezení) ride(v autě) drive(řízení) driving(cesta) journey(služební, za daným účelem též) tripza jízdy(při řízení) while drivingmít přednost v jízděhave right of wayDostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.jízda na kole/lyžích/saníchcycling/skiing/sleddingokružní jízda za památkamisightseeing tourjízdy (autoškoly)driving lessons
  2. dř.(jezdectvo) cavalry

Vyskytuje se v

spanilý: husitská výprava beautiful ridespanilá jízda

okružní: prohlídková circular/sightseeing tourokružní cesta/jízda

pánský: stag party, slang. sausage festpánská jízda

přednost: BrE Give way, AmE YieldDej přednost v jízdě! značka

rychlý: speedingrychlá jízda překročení povolené rychlosti

terén: off-road driving, off-roadingjízda v terénu mimo silnici

ukazatel: direction indicatordopr. ukazatel směru jízdy

volný: free skatingsport. volná jízda v krasobruslení ap.

careless: careless drivingbezohledná jízda

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

fare: fare evasion/dodgingjízda na černo

mogul: mogulsjízda v boulích

night: hovor. hen nightdámská jízda hl. před svatbou

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

sightseeing: guided sightseeing tourokružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

tour: sightseeing tourokružní jízda po památkách

white-knuckle: white-knuckle ride= pouťová atrakce nabízející děsivou a zároveň vzrušující jízdu horská dráha, centrifuga ap.

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

jízda: cycling/skiing/sleddingjízda na kole/lyžích/saních