Hlavní obsah

driving [ˈdraɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  • motor.řízení (vozidla) činnostdriving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

Vyskytuje se v

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

disk drive: hard disk drivepevný disk

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

drive: CD drivemechanika CD-ROM

drive: launch a recruitment drivespustit náborovou kampaň

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

licence: full (driving) licenceplnohodnotný řidičský průkaz po složení zkoušek

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

shaft: tech. shaft drivepohon hřídele(m)

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

drive: drive down pricesstlačit/srazit ceny

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

drive: drive invjet