Hlavní obsah

drive [draɪv]

Slovesopt drove, pp driven

  1. řídit auto ap., jet v autě jako řidič ap.drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu
  2. sb swh zavézt, odvézt, svézt koho kam
  3. pohánět stroj ap.
  4. into sth zarazit, zatlouct, vrazit co do čeho hřebík, klín
  5. napálit ve fotbale ap., odpálit míček v golfu
  6. against sth hnát (se) vítr ap., valit se proud vody kam
  7. sb/sth swh hnát, zahnat koho/co kamdrive down pricesstlačit/srazit ceny
  8. to sth dohnat, donutit, přinutit k čemudrive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

Vyskytuje se v

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

driving: tech. driving axlehnací náprava

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

čtyřka: drive in fourth gearjet na čtyřku v autě

disk: hard disk, hard drivepevný disk

dohnat: drive sb insanedohnat koho k šílenství

dopravní: traffic offence, řidiče driving offencepráv. dopravní přestupek

jet: jako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's carjet autem

jízda: driving lessonsjízdy (autoškoly)

krok: drive at walking pacejet krokem autem

náhon: front(-wheel)/rear(-wheel) drivetech. přední/zadní náhon auta

nepříčetnost: drive sb to distraction, drive sb insanedohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.

odpaliště: driving rangecvičné odpaliště

opilost: drink-driving, drunk(en) drivingřízení v opilosti

oprávnění: driving licence, AmE driver's licenseřidičské oprávnění

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

poslepu: drive blindřídit poslepu

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

projet se: go for a ride/v autě též drive, go ridingjít se projet

průkaz: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz

přestupek: driving offence, moving violationdopravní přestupek

ruční: manual driveruční pohon

řetězový: chain drivetech. řetězový pohon

řidičský: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz

řídit: drink and driveřídit v opilosti

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

šílenství: drive sb mad/crazy/insanedohnat koho k šílenství

terén: off-road driving, off-roadingjízda v terénu mimo silnici

trojka: (drive) in third gear(jet) na trojku

dvojka: drive in second gearjet na dvojku v autě

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nastoupit: He got in the car and drove away.Nastoupil do auta a odjel.

odebrat: He had his driving licence revoked.Odebrali mu řidičský průkaz.

vjet: I drove my car into the garage.Vjel jsem s autem do garáže.

vůz: drive a carřídit vůz

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vyjet: He drove out of the garage.Vyjel z garáže.

zajet: I drove into the garage.Zajela jsem s autem do garáže.

zarazit: He drove a nail into the wall.Zarazil hřebík do zdi.

zatlouct: drive/hammer/knock in a nailzatlouct hřebík

psotník: He really drives me round the bend/mad.Já z něj dostanu psotník.

roznést: porazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sthroznést koho/co na kopytech

vrazit: drive a wedge between sbpřen. vrazit klín mezi koho rozeštvat

zbláznění: It's enough to drive you crazy.To je k zbláznění.

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.