Hlavní obsah

drive [draɪv]

Slovesopt drove, pp driven

  1. řídit auto ap., jet v autě jako řidič ap.drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu
  2. sb swh zavézt, odvézt, svézt koho kam
  3. pohánět stroj ap.
  4. into sth zarazit, zatlouct, vrazit co do čeho hřebík, klín
  5. napálit ve fotbale ap., odpálit míček v golfu
  6. against sth hnát (se) vítr ap., valit se proud vody kam
  7. sb/sth swh hnát, zahnat koho/co kamdrive down pricesstlačit/srazit ceny
  8. to sth dohnat, donutit, přinutit k čemudrive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

Vyskytuje se v

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

disk drive: hard disk drivepevný disk

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

driving: tech. driving axlehnací náprava

driving: driving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

licence: full (driving) licenceplnohodnotný řidičský průkaz po složení zkoušek

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

shaft: tech. shaft drivepohon hřídele(m)

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

čtyřka: jet na čtyřku v autědrive in fourth (gear)

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dohnat: dohnat koho k šílenstvídrive sb insane

dopravní: práv. dopravní přestupektraffic offence, řidiče driving offence

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

jízda: jízdy (autoškoly)driving lessons

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

náhon: tech. přední/zadní náhon autafront(-wheel)/rear(-wheel) drive

náhon: tech. náhon na čtyři kolafour-wheel drive

nepříčetnost: dohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.drive sb to distraction, drive sb insane

odpaliště: cvičné odpalištědriving range

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

oprávnění: řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

poslepu: řídit poslepudrive blind

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

průkaz: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

ruční: ruční pohonmanual drive

řetězový: tech. řetězový pohonchain drive

řidičský: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

šílenství: dohnat koho k šílenstvídrive sb mad/crazy/insane

terén: jízda v terénu mimo silnicioff-road driving, off-roading

trojka: (jet) na trojku(drive) in third gear

dvojka: jet na dvojku v autědrive in second gear

jízda: za jízdypři řízení while driving

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

odebrat: Odebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

vjet: Vjel jsem s autem do garáže.I drove my car into the garage.

vůz: řídit vůzdrive a car

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.

vyjet: Vyjel z garáže.He drove out of the garage.

zajet: Zajela jsem s autem do garáže.I drove into the garage.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

zatlouct: zatlouct hřebíkdrive/hammer/knock in a nail

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.