Hlavní obsah

driving [ˈdraɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  • motor.řízení (vozidla) činnostdriving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

Vyskytuje se v

bargain: drive a hard bargaintvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.

drive: be driving at sthmířit kam, narážet na co při řeči

drive away: drive sb awayodehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.

drive-in: drive-in (theater)autokino

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

mad: drive sb maddohánět k šílenství koho

around: drive around sthobjet co

careless: careless drivingbezohledná jízda

CD-ROM: CD-ROM driveCD ROM mechanika

crank: tech. crank driveklikový pohon

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

disk drive: floppy disk drivedisketová mechanika

disk drive: hard disk drivepevný disk

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

drive: test drivezkušební jízda před koupí vozu

drive: CD drivemechanika CD-ROM

drive: launch a recruitment drivespustit náborovou kampaň

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

floppy disk: výp. floppy (disk) drivedisketová jednotka/mechanika

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

frenzy: drive/work/send sb into a frenzypřivést koho k nepříčetnosti

insane: drive sb insanedohánět koho k šílenství

instructor: driving instructoručitel autoškoly

licence: driving licence, AmE driver's licenseřidičský průkaz, řidičské oprávnění

licence: full (driving) licenceplnohodnotný řidičský průkaz po složení zkoušek

off: drive offodjet, vyjet řidič

offence: práv. driving offencedopravní přestupek řidiče

reaction: tech. reaction drivereaktivní pohon

reckless: reckless drivingbezohledná jízda

round: drive round sthobjet co autem ap.

school: driving schoolautoškola

shaft: tech. drive shafthnací hřídel

shaft: tech. shaft drivepohon hřídele(m)

simulator: flight/driving simulatorletový/řidičský trenažér

turbine: turbine-drivenpoháněný turbínou

wheel: all-wheel drivepohon všech kol

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

drive: drive down pricesstlačit/srazit ceny

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

drive: drive invjet

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

čtyřka: jet na čtyřku v autědrive in fourth (gear)

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dohnat: dohnat koho k šílenstvídrive sb insane

dopravní: práv. dopravní přestupektraffic offence, řidiče driving offence

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

jízda: jízdy (autoškoly)driving lessons

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

náhon: tech. přední/zadní náhon autafront(-wheel)/rear(-wheel) drive

náhon: tech. náhon na čtyři kolafour-wheel drive

nepříčetnost: dohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.drive sb to distraction, drive sb insane

odpaliště: cvičné odpalištědriving range

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

oprávnění: řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

poslepu: řídit poslepudrive blind

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

průkaz: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

ruční: ruční pohonmanual drive

řetězový: tech. řetězový pohonchain drive

řidičský: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)