Hlavní obsah

around [əˈraʊnd]

Předložka

  1. sth kolem, okolo koho/čehov BrE se často užívá také roundgo around sthobejít co překážku ap.drive around sthobjet co
  2. za rohem ap.
  3. po (celém) čem, ve všech částech čeho toulat se, hledat ap.I walked around the city.Prochodil jsem celé město.
  4. sth v, po čem, kde poflakovat se ap.They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

Vyskytuje se v

boss: boss sb (around)/(about)sb sekýrovat, komandovat koho

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring around: bring sb around to sthpřesvědčit, přemluvit koho o čem, získat koho pro co přimět souhlasit ap.

buzz: buzz around/aboutpobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněně

clown: clown (around)šaškovat, dělat šašky, blbnout s dětmi ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

drift: drift (around)bezcílně se toulat, flákat se, potloukat se

feel for: feel (around) forsth šátrat po čem hledat ve tmě ap.

ferret: ferret about/aroundfor sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čem

fidget: fidget (around)/(about)vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidně

flail: flail aroundmlátit kolem sebe rukama

float around: be floating aroundkolovat zvěst, fáma ap.

fly: fly aroundkolovat pomluvy, fámy ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

jiggle: jiggle about/aroundpohupovat se, poskakovat rytmicky ap.

kick around: kick sb aroundzametat, vláčet, mávat s kým, sekýrovat koho nespravedlivě či bezohledně zacházet

knock around: knock sb around/about(z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít koho

lap: lap (around)(jednou) obtočit kolem cívky ap.

laze: laze (about)/aroundlenošit, lebedit si, odpočívat

loaf: loaf (around)poflakovat se, flákat se

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

prance: prance (around)/(about)natřásat se, promen(ád)ovat se

push around: push sb aroundkomandovat, sekýrovat koho, mávat s kým

pussyfoot: pussyfoot aroundbýt (příliš) opatrnický, jednat příliš opatrně

putter: putter (around)kutit, něco šolichat zabývat se drobnými pracemi

scrabble: scrabble (around)/aboutfor sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukou

scrabble: scrabble (around)for sth snažit se, usilovat o co úporně, zoufale

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

shuffle: shuffle aroundvrtět se, poposedávat, kroutit se nervózně

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

slap around: slap sb aroundproplesknout, (z)fackovat koho, dát komu pár facek hl. o domácím násilí ap.

swan: swan aroundpoflakovat se, užívat si a nepracovat

swill: swill aroundtočit se, přelévat se, vířit tekutina v nádobě

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

win around: win sb aroundpřesvědčit koho, získat si koho na svoji stranu

bend: around the bendza zatáčk(o)u

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

mosey: mosey around sthpoflakovat se kde, kolem čeho

other: the other way aroundopačně, obráceně, naopak

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

feel for: He felt (around) for the torch.Šátral (kolem sebe) po baterce.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

dát: dát kolovat copass sth (a)round

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

kolem: všude kolem, kolem dokolaall around (the place)

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around

stříkat: stříkat kolem sebesplash about/around

svět: na/po celém světěall around/over the world

tropit: tropit hloupostifool around

volovina: dělat volovinyfool around

za: za rohem(a)round the corner

celý: po celém světěworldwide, all around the world

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

kolem: někdy kolem roku 1976somewhere around 1976

nablízku: Budu někde nablízku.I'll be around.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

pohybovat se: Teplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

přecházet: přecházet po pokojipace (around) the room

převalovat: převalovat co v ústech víno ap.roll sth around in one's mouth

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

tady: Je tady někde?Is he around here?

vyhnutí (se): Není vyhnutí.It can't be avoided., There's no way around it.

vysedávat: vysedávat po hospodáchsit around in pubs

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

vyznat se: Vyznáte se v Londýně?Do you know (your way around) London?

létat: lítat jako hadr na holirun around like a blue-arsed fly

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

šunka: hovor. válet si šunkyloll/lounge around/about

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around