Hlavní obsah

asi

Částice

  1. (určení počtu ap.) about, around(přibližně) approximately
  2. (pravděpodobně) probably(řekl bych, že) I guess(možná) maybeJe doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

Vyskytuje se v

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

ztratit se: Asi jsme se ztratili.We have probably got lost.